Clostridia

Clostridia - Clostridier. Bakterier som tilhører bakterieslekten Clostridium som er sporedannende og lager endosporer, er Gram-positive, har lavt innhold av guanin og cytosin i nukleinsyrene og vokser anaerobt i anoksiske lommer i jorda hvor de som saprofytter spiller en viktig rolle i nedbrytning av organisk materiale. De anoksiske lommene kan være skapt av andre organismer som bruker opp oksygen i sin metabolisme av organiske stoffer. Noen av artene lever i tarmsystemet hos dyr, og kan spres videre via avføring og forurenset vann. Noen Clostridier er opportunister og kan komme inn i en organisme via sår i huden.

Til forskjell fra slekten Bacillus er Clostridium obligate anaerobe. Slekten Clostridium er sannsynligvis ikke en monofyletisk gruppe.  Arter av Clostridium kan fermentere karbohydrater (cellulose, sukker, stivelse, pektin) og aminosyrer til alkoholer som butanol, isopropanol, eller etanol eller organiske syrer sin butyrat (smørsyre), acetat (eddiksyre), samt aceton. Clostridium acetobutylicum Weismannorganismen (etter Chaim Weismann) blir brukt under første verdenskrig til industriell produksjon av butanol, acetat og aceton. Clostridia mangler cytokromer og elektrontransportfosforylering (oksidativ fosforylering),  og lager derfor ATP bare ved substratnivåfosforylering. Clostridium pasteurianum er en bakterie i jord som kan fiksere nitrogen ved biologisk nitrogenfiksering  og som lager aceton og butanol. Patogene bakterier Clostriudium tetani produserer kraftig gift, tetanustoksin som tetanus. Clostridium botulinum  lager botulinumtoksin som gir botulisme. Clostridium difficile er en sykdomsfremkallende tarmbakterie. Andre toksinproduserende Clostridier er som produserer mange typer eksotoksiner som lecithinaser (fosfolipaser som bryter ned fosfolipider i cellemembraner) og hemolysiner (som bryter ned blodceller), er Clostridium perfringens og Clostridium novoy, og som begge kan gi koldbrann (gangren) med stygge myonekrotiske luftfylte sår og ødem. Clostriudium perfringens kan også gi matforgiftning. Siden clostridier er sporedannende er de relativt resistente mot oppvarming.
Publisert 4. feb. 2011 10:13 - Sist endret 24. apr. 2018 11:46