Monofyletisk

Monofyletisk (gr. monos - alene; phylon - rase; phyle - stamme) - Et taxon som består av individer som er etterkommere fra en felles forfeder som hører til samme taxon. En monofyletisk gruppe kalles klade (gr. klados - grein). Polyfyletisk er en gruppe av arter som er klassifisert sammen, men som er etterkommere fra forfeder som har forskjellige evolusjonshistorie og ikke har felles forfeder. En polyfyletisk gruppe inneholder flere monofyletiske grupper. En polyfyletisk gruppe består av flere utviklingsveier og bør deles. En polyfyletisk gruppe henger ikke direkte sammen i et greindiagram (kladogram) som angir den evolusjonsmessige forgreining.

Publisert 4. feb. 2011 10:36