Fosforylering

Fosforylering (phosphoros - bringe lys) - Reaksjon hvor en fosfatgruppe bindes til en forbindelse. Fosforylering kan resultere i dannelse av en høyenergibinding som i adenosintrifosfat (ATP) fra adenosindifosfat (ADP) og uorganisk fosfat (Pi ) og skjer ved kobling til redoksreaksjoner i elektrontransporten i kloroplaster (fotofosforylering) og mitokondrier (oksidativ fosforylering). Fotofosforylering og oksidativ fosforylering skjer kjemiosmotisk katalysert av det roterende enzymet ATP syntase.

Fosforylering av sukker hindrer molekylene å diffundere ut til områder med lavere konsentrasjoner fordi de avstøtes fra membranene. Fosforylering kan aktivere en rekke enzymer katalysert av kinaser. Det er aminosyrene threonin, serin eller tyrosin som vanligvis fosforyleres. Fosfat kan fjernes fra protein katalysert av fosforylaser. I fotosyntesen lages ATP ved syklisk og ikke-syklisk fotofosforylering. I glykolysen lages ATP ved substratfosforylering.

Publisert 4. feb. 2011 10:20 - Sist endret 14. feb. 2018 12:44