Genetisk kode

Genetisk kode - Genenes språk. Bestemmer sammenhengen mellom nukleotidsekvensen i DNA og aminosyresekvensen i proteiner. Tre nukleotider danner et triplett (kodon), som kan gi 64 kombinasjoner, som koder for 20 aminosyrer, og kobler derved sammen nukletidsekvens med aminosyresekvens. Inkludert er kodoner for start og stopp av translasjonen. Oversetting av koden skjer vha. t-RNA katalysert av aminoacyl-tRNA-syntetase.

 

Første

       

Tredje

 

U

C

A

G

 

U

Phe

Ser

Tyr

Cys

U

 

Phe

Ser

Tyr

Cys

C

 

Leu

Ser

Stopp

Stopp

A

 

Leu

Ser

Stopp

Trp

G

C

Leu

Pro

His

Arg

U

 

Leu

Pro

His

Arg

C

 

Leu

Pro

Gln

Arg

A

 

Leu

Pro

Gln

Arg

G

A

Ile

Thr

Asn

Ser

U

 

Ile

Thr

Asn

Ser

C

 

Ile

Thr

Lys

Arg

A

 

Met

Thr

Lys

Arg

G

G

Val

Ala

Asp

Gly

U

 

Val

Ala

Asp

Gly

C

 

Val

Ala

Glu

Gly

A

 

Val

Ala

Glu

Gly

G

Den genetiske koden. En aminosyre tilsvarer en triplett av nukleotidbaser.

Publisert 4. feb. 2011 10:22