Genetisk kode

Genetisk kode - Genenes språk. Bestemmer sammenhengen mellom nukleotidsekvensen i DNA, transkribert til mRNA, og aminosyresekvensen i proteiner. Tre nukleotider i nukleotidsekvensen danner et triplett (kodon), som kan gi 64 kombinasjoner, som koder for 20 aminosyrer, og kobler derved sammen nukletidsekvens med aminosyresekvens. Inkludert er kodoner for start (startkodon) og stopp (stoppkodon) i  translasjonen. Oversetting av koden skjer ved hjelp av t-RNA katalysert av aminoacyl-tRNA-syntetase.

 

Første

       

Tredje

 

U

C

A

G

 

U

Phe

Ser

Tyr

Cys

U

 

Phe

Ser

Tyr

Cys

C

 

Leu

Ser

Stopp

Stopp

A

 

Leu

Ser

Stopp

Trp

G

C

Leu

Pro

His

Arg

U

 

Leu

Pro

His

Arg

C

 

Leu

Pro

Gln

Arg

A

 

Leu

Pro

Gln

Arg

G

A

Ile

Thr

Asn

Ser

U

 

Ile

Thr

Asn

Ser

C

 

Ile

Thr

Lys

Arg

A

 

Met

Thr

Lys

Arg

G

G

Val

Ala

Asp

Gly

U

 

Val

Ala

Asp

Gly

C

 

Val

Ala

Glu

Gly

A

 

Val

Ala

Glu

Gly

G

 

Den genetiske koden. En aminosyre tilsvarer en triplett av nukleotidbaser.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:22 - Sist endret 2. des. 2019 06:56