Kodon

Kodon (l. codon - kode) - Enheten ("bokstaven") i den gentiske kode. Sekvens av tre nukleotider i DNA eller mRNA som koder for en spesifikk aminosyre i proteinsyntese. Kalles også en triplett. Aminosyren som tilsvarer et kodon er omtrent den samme i alle organismer og samlingen av alle kodoner kalles den genetiske kode. Det er teoretisk 64 mulige kodoner. Koden kalles også degenerert siden flere enn en kode gjelder for en spesiell aminosyre. Det finnes også startkodon for start og stoppkodon for stopp av proteinsyntese. Startkodon er AUG som koder for aminosyren N-formylmethionin i bakterier og for methionin hos Eukarya og Archaea. Det er viktig med veldefinert startkodon, ellers skiftes hele leserammen og det lages et helt annet protein. Den leserammen som gir det protein som genet har til formål å lage kalles leseramme O. Leserammene +1 og -1 koder for helt andre proteiner.

Aminosyre 3-kode 1kode Kodoner
Alanin Ala A GCC, GCU, GCG, GCA
Arginin Arg R CGC, CGG, CGU, CGA, AGA, AGG
Asparagin Asn N AAU, AAC
Asparaginsyre Asp D GAU, GAC
Cystein Cys C UGU, UGC
Glutaminsyre Glu E GAA, GAG
Glutamin Gln Q CAA, CAG
Glycin Gly G GGU, GGC, GGA, GGG
Histidin His H CAU, CAC
Isoleucin Ile I AUU, AUC, AUA
Leucin Leu L UUA, UUG, CUA, CUG, CUU, CUC
Lysin Lys K AAA, AAG
Methionin Met M AUG
Fenylalanin Phe F UUC, UUU
Prolin Pro P CCU, CCC, CCA, CCG
Serin Ser S UCU, UCC, UCA, UCG, AGU, AGC
Threonin Thr T ACU, ACC, ACA, ACG
Tyrosin Tyr Y UAU, UAC
Tryptofan Try W UGG
Valin Val V GUU, GUC, GUA, GUG
Stoppkodon     UAA, UAG, UGA

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:30 - Sist endret 11. mars 2020 13:40