tRNA

tRNA - Transfer-RNA. En gruppe små RNA-molekyler som deltar i proteinsyntese og er laget av omtrent 80 nukleotider med to funksjonelle oppgaver. De aktiverer en spesifikk aminosyre og har en nukleotidtriplett kalt antikodon som er komplementær til et kodonmRNA spesifikk for en aminosyre.

Aminosyren hektes kovalent på i 3´-enden av tRNA katalysert av en aminoacyl-tRNA syntetase i en ATP-avhengig reaksjon. I reaksjoner med ATP inngår magnesium (Mg2+) som en kofaktor. 

\(\text{aminosyre}+ tRNA + ATP \;\;\; ^{Mg^{2+}}_ {\rightarrow }\;\;\; \text{aminoacyl-}tRNA + AMP + 2P_i\)

Hver type av tRNA overfører spesifikke aminosyrer til polypeptidkjeden som vokser i lengde under proteinsyntesen. tRNA-gener hos både prokaryoter og eukaryoter inneholder introns. Hos eukaryotene (Eucarya) og og arkebakterier (Archaea) er det endonukleaser som kjenner igjen introner, men skjøtingen er forskjellig i de to rikene. En plantecelle inneholder omtrent 110 forskjellige tRNA. Selv om nukleotidsekvensen hos dem er forskjellig har de omtrent samme tredimensjonale kløverbladstruktur med tre løkker og fire områder med baseparing. tRNA lages av RNA-polymerase III

transfer-RNA – tRNA (transport-RNA, overførings-RNA) er bindeledd mellom kodoner i mRNA (budbringerRNA) og aminosyrer. Det finnes mellom 30-40 forskjellige tRNA i en organisme. Det tredimensjonale molekylet har tre løkker: D-løkke, T-løkke og en antikodonløkke. Antikodonet med tre nukleotider har baseparring med kodonet på mRNA I 5´-enden av t-RNA er det festet en fosfatgruppe og i 3´-enden blir aminosyrerer festet til en hydroksylgruppe katalysert av spesifikke aminoacyl-tRNA synteteaser. Dette gir et aminoacylert tRNA (aatRNA), som sammen med ribosomer og mRNA samvirker i dekoding og overrsettelse av tripletter (kodoner) til en aminosyresekvens i proteiner. Et tRNA gjenkjenner flere enn ett kodon, som det finnes 61 av.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:55 - Sist endret 3. apr. 2020 06:39