tRNA

tRNA - Transfer-RNA. En gruppe små RNA-molekyler som deltar i proteinsyntese og er laget av ca. 63-93 nukleotider med to funksjonelle oppgaver. De aktiverer en spesifikk aminosyre og har en nukleotidtriplett kalt antikodon som er komplementær til et kodonmRNA spesifikk for en aminosyre.

Transfer-RNA er enkelttrådet RNA, lite foldet og med en tredimensjonal struktur, Det finnes flere enn åtte forskjellige modifiserte baser i t-RNA, modifisert ved metylering eller påhekting av sukker. 

Aminosyren hektes kovalent på i 3´-enden av tRNA katalysert av en aminoacyl-tRNA syntetase i en ATP-avhengig reaksjon. I reaksjoner med ATP inngår magnesium (Mg2+) som en kofaktor. 

\(\text{aminosyre}+ tRNA + ATP \;\;\; ^{Mg^{2+}}_ {\rightarrow }\;\;\; \text{aminoacyl-}tRNA + AMP + 2P_i\)

Aminoacdyl-t-RNA syntetase kobler sammen rett aminosyre med tilsvarende tRNA og leser korrektur på at riktig aminosyre bav de 20 proteinaminosyrene lir hektet på

Hver type av tRNA overfører spesifikke aminosyrer til polypeptidkjeden som vokser i lengde under proteinsyntesen. tRNA-gener hos både prokaryoter og eukaryoter inneholder introneer. Hos eukaryotene (Eucarya) og og arkebakterier (Archaea) er det endonukleaser som kjenner igjen introner, men skjøtingen er forskjellig i de to rikene. En plantecelle inneholder omtrent 110 forskjellige tRNA. Selv om nukleotidsekvensen hos dem er forskjellig har de omtrent samme tredimensjonale kløverbladstruktur med tre løkker og fire områder med baseparing. tRNA lages av RNA-polymerase III

transfer-RNA – tRNA (transport-RNA, overførings-RNA) er bindeledd mellom kodoner i mRNA (budbringerRNA) og aminosyrer. Det finnes mellom 30-40 forskjellige tRNA i en organisme. Det tredimensjonale molekylet har tre løkker eller armer: D-løkke, T-løkke og en antikodonløkke (antikodonarm). D-armen inneholder dihydroksyuridin. T-armen inneholder ribothymidin og pseudouridin. Antikodonet med tre nukleotider har baseparring med kodonet på mRNA I 5´-enden av t-RNA er det festet en fosfatgruppe og i 3´-enden blir aminosyrerer festet til en hydroksylgruppe katalysert av spesifikke aminoacyl-tRNA synteteaser. Dette gir et aminoacylert tRNA (aatRNA), som sammen med ribosomer og mRNA samvirker i dekoding og overrsettelse av tripletter (kodoner) til en aminosyresekvens i proteiner. Et tRNA gjenkjenner flere enn ett kodon, som det finnes 61 av.

Hos bakterier, kloroplaster og mitokondrier starter proteinsyntesen med N-formylmetionin-tRNA. 5'-AUG er startkodon og det finnes to tRNAmet for metionin. som er første aminosyre i protein hos eukaryoter. 

I tillegg til de 20 proteinaminosyrene er det to aminosyrer bundet til tRNA til som kan inngå i protein, selenocystein og pyrolysin. Selenocystein inngår i enzymet glutation peroksidase hos pattedyr og i enzymet format dehydrogenase i bakterier. Pyrolysin finnes i protein hos metanogene bakterier hvor metan blir laget fra monoetylamin katalysert av monometylamin metyltransferase. 

Den amerikanske biokjemikeren Robert W Holley (1922-1993) sekvenserte i 1965  t-RNA bundet til alanin hos gjær, tRNAala, bestående av 76 nukleotider og fikk nobelprisen i fysiologi eller medisin i 1968 sammen med Har Gobind Khorana og Marshall Warren Nirenberg «for tolkningen av den genetiske koden og dens funksjon i proteinsyntesen.»

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:55 - Sist endret 3. jan. 2021 15:04