Mitokondriegenom

Mitokondriegenom - Mitokondrie-DNA. Dobbelttrådet sirkulært DNA med varierende lengde fra 200 til 2500 kilobasepar (kb). De fleste av proteiner i mitokondriene kodes av cellekjerneDNA, lages i cytosol og fraktes inn i mitokondriene. Mitokondrie DNA (mtDNA) koder for 26S og 18S ribosomalt RNA (rRNA), alle tRNA og proteiner som trengs i respirasjonskjeden og ATP syntese (bl.a. cytokrom oksidase, cytokrom b, ATP syntase og NADH:CoQ reduktase). Det er imidlertid flere åpne leserammer som man ikke kjenner produktene fra. UGA som er stoppkodon i kjerneDNA koder for aminosyren tryptofan i mitokondriene, og AUA som tilsvarer aminosyren isoleucin i cellekjernen koder for methionin i mitokondriene. Dette skyldes sannsynligvis at mitokondriene inneholder bare ca. halvparten så mange tRNA som kjernen.

Mitokondriegenomet inneholder også ikke-kodende DNA og ekstrakromosomale elementer. Cytoplasmatisk hannsterilitet er en egenskap som kodes av mitokondriegenomet.

Mitokondriegenomet  har stor variasjon i ikke-kodende sekvenser, inverterte repeterte og direkte repeterte I dyr er mitokondrie-genomet ca. 16kb. Mitokondriegenomet er ikke som ett molekyl, men består av flere sirkulære DNA, subgenome sirkler med forskjellig størrelse. Mitokonddriegenomet koder for bl.a. rRNA (rrn), tRNA (tm), NADH dehydrogenase (nad), cytokrom c- oksidase (cox), apocytokrom (cob), ribosomale proteiner (rps, rpl) og F0F1ATPase (atp). Hos grønnalgen Chlamydomonas er mitokondriegenomet lineært.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:36 - Sist endret 3. apr. 2019 11:28