Yngelknopp

Yngleknopper (yngelknopper) eller bulbiller er små groknopper (løkknopper) som faller lett fra planten og gir vegetativ (aseksuell) formering (klon) av planten. Yngleknoppene kan finnes i bladhjørner eller i blomsterstanden, dannet fra sideknopper

Harerug (Polygonum viviparum) har runde yngleknopper nederst i akset.

Vill-løk (Allium oleraceum) er eksempl på yngleknopper i blomsten.

Yngleknopp tannrot

Tannrot (Dentaria bulbifera) har rødbrune yngleknopper i bladhjørnene.

Tannrot bulbiller

Tannrot (Dentaria bulbifera)

Vårkål (Ranunculus ficaria) og  brannlilje (Lilium bulbiferum) har yngleknopper i bladhjørner.

Knoppsmåarve (Sagina nodosa) med yngelknopper i bladhjrøne 

Grynsildre (Saxifraga foliolosa). Knoppsildre (Saxifraga cernua) med rød yngelknopper i bladhjørner.  

Tvaremose (Marchantia polymorpha) har thallus med grolegemer (gemma l. gemma - knopp, yngleknopper) i skåler og som gir vegetativ formering.

Vivipare gras kan også betraktes som småplanter i akset dannet fra yngelknopper. 

Yngleblad (Kalanchoe daigremontiana) har vegetativ formering via små planter som henger på bladranden, faller ned på jorden og vokser opp til nye planter.

Kalanchoe daigremontiana

Kalanchoe daigremontiana

Yngleblad (Kalanchoe daigremontiana)

Yngleblad daglengde

Daglengden (nattlengden) påvirker produksjonen av bladknopper, hvor de blir laget ved lange dager. Yngleblad (Kalanchoe daigremontiana) vokst ved kort dag (KD) med 10 timer lys og 14 timer natt, og lang dag (LD) som har 10 timer lys og 14 timer meget svakt tilleggslys.

Tilbake til hovedside

Publisert 10. mars 2015 08:19 - Sist endret 19. nov. 2019 14:27