Vivipari

Vivipari (l. vivus - levende; parere - frembringe) - Reproduksjon hvor unge planter utvikler seg på morplanten.

Frø kan spire i en frukt som fremdeles sitter på planten og gi ekte fruktifikativ vivipari som hos mangrove f.eks. Rhizophora. Vivipari kan også skje ved vegetative skudd, yngelknoller eller yngelløk som dannes i blomsterregionen og etter hvert faller av og slår rot, kalt uekte vegetativ vivipari. Dette siste er vanlig hos fjellplanter, og finnes hos f.eks. harerug (Bistorta vivipara), og de vivipare grasene  fjellbunke (Deschampsia alpina), fjellrapp (Poa alpina) og geitsvingel (Festuca vivipara). Vivipari øker med økende breddegrad og høyde over havet og ved kald og kort vekstsesong. Noen arter er obligat vivipare, mens noen viser miljøtilpasset vivipari. Det kreves ofte vinter etterfulgt av lange dager. Hos løk kan det finnes yngleløk istedet for blomster.

Plantehormonet abscisinsyre (ABA) er vanligvis i høye konsentrasjoner i frøet under frøutviklingen, og konsentrasjonen av ABA og andre spiringshemmende stoffer synker under frøhvile. Når frø spirer inne i en frukt skyldes dette lave konsentrasjoner av ABA eller lite fungerende ABA-reseptorer. Dette fenomenet kan observeres i citrusfrukt, paprika og epler.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:57 - Sist endret 20. nov. 2018 15:30