Vivipari

Vivipari (l. vivus - levende; parere - frembringe) - Reproduksjon hvor unge planter utvikler seg på morplanten. Frø kan spire i en frukt som fremdeles sitter på planten og gi ekte fruktifikativ vivipari som hos mangrovetrær f.eks. Rhizophora. Vivipari kan også skje ved vegetative skudd, yngelknoller eller yngelløk som dannes i blomsterregionen og etterhvert faller av og slår rot, kalt uekte vegetativ vivipari. Dette siste er vanlig hos fjellplanter, og finnes hos f.eks. harerug, fjellburkne, fjellrapp og geitsvingel. Vivipari øker med økende breddegrad og høyde over havet og ved kald og kort vekstsesong. Noen arter er obligat vivipare, mens noen viser miljøtilpasset vivipari. Det kreves ofte vinter etterfulgt av lange dager. Hos løk kan det finnes yngleløk istedet for blomster.

Publisert 4. feb. 2011 10:57