Mangrove

Busker og trær med salttoleranse (halofytter), ånderøtter, og som vokser i tropiske og subtropiske kystområder, i saltmarsk og estuarier oversvømt av tidevann. Mangrove danner et viktig økosystem, og beskytter kystområder mot erosjon, storm, flo og tsunamier. Har ofte formering via vivipari, Mange er rødlistearter.

Mangrove er en økologisk betegnelse, en livsform, og ikke noe taksonomisk begrep. Grå mangrove (Avicennia marina ) i acanthusfamilien (Acanthaceae) har pneumatoforer (ånderøtter) som vokser negativt gravitropisk og sørger for oksygentilførsel til røttene nede i dynnet. Overskudd av salt blir skilt ut via bladene. Formering via kryptovivipari. Rhizophora stylosa som vokser i tidevannssonen på bløte sedimenter har stylterøtter. Andre eksempler på arter er svart mangrove (Avicennia germinans), rød mangrove (Rhizophora mangele) med vivipari, og hvit mangrove (Laguncularia racemosa). Sonneratia i kattehalefamilien (Lythraceae) har kjeglerøtter (pneumatoforer).

Publisert 18. des. 2017 10:24 - Sist endret 20. des. 2017 15:39