Mangrove

Busker og trær med salttoleranse (halofytter), ånderøtter, og som vokser i tropiske og subtropiske kystområder, i saltmarsk og estuarier oversvømt av tidevann. Mangrove danner et viktig økosystem, og beskytter kystområder mot erosjon, storm, flo og tsunamier. Har ofte formering via vivipari, Mange er rødlistearter.

Mangrove er en økologisk betegnelse, en livsform, og ikke noe taksonomisk begrep. Grå mangrove (Avicennia marina ) i acanthusfamilien (Acanthaceae) har pneumatoforer (ånderøtter) som vokser negativt gravitropisk og sørger for oksygentilførsel til røttene nede i dynnet. Overskudd av salt blir skilt ut via bladene. Formering via kryptovivipari. Rhizophora stylosa som vokser i tidevannssonen på bløte sedimenter har stylterøtter. Andre eksempler på arter er svart mangrove (Avicennia germinans), rød mangrove (Rhizophora mangele) med vivipari, og hvit mangrove (Laguncularia racemosa). Sonneratia i kattehalefamilien (Lythraceae) har kjeglerøtter (pneumatoforer).

Mangroveskogene danner et viktig økosystem i kystområdene i Asia. De beskytter kysområdene mot erosjon og tsunamier. De stylteformete røttene danner et nettverk som bidrar til å sedimentere silt i vannmassene, og således bidrar til å bygge opp land. Sedimentering av silt og annet partikulært materiale gir renere vann som gir bedre vekstforhold for korallrev. Stylterøttene danner soner som beskytter mot større predatorer. 

Mangroveskogene er truet av turistindustri hvor det bygges hoteller i strandsonen, og av opprettsindustri blant annet av scampi. Etterhvert har man innsett betydningen av mangroveskogene og noen steder skjer det restaurering med nyplanting av mangrove der hvor kystlinjen tidliger er ødelagt av kortsiktige økonomiske interesser.  

Tilbake til hovedside

Publisert 18. des. 2017 10:24 - Sist endret 23. feb. 2021 13:45