Mutualisme

Mutualisme (l. mutuus - lånt) - Når to eller flere organismer lever sammen i symbiose og hvor begge organismene har en fordel av det. Mutualisme er en drivkraft i evolusjonen (Margulis endosymbiontteori)

Det finnes en rekke eksempler på mutualistisk samarbeid mellom sopp og fototrofe organismer bl.a. mykorrhiza og lav. Noen ascomyceter kan leve intercellulært i algethallus, et samliv kalt mykofykobiose. F. eks. er brunalgene Ascophyllum nodosum og Pelvetia canaliculata ofte infektert med soppen Mycosphaerella ascophylli, hvor en hypotese går ut på at soppen beskytter algen mot uttørking i tidevannssonen. Assosiasjoner mellom alger og sopp er også kjent fra grønnalger (Prasiola, Blidingia) og rødalger (Apophlaea). Hvordan plantene klarer å skille mellom ikkepatogene mutualistiske sopp og patogene sopper er interessant.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:37 - Sist endret 15. feb. 2019 12:49