Blad

Figblad

 Tverrsnitt blad
Tverrsnitt av et dorsiventralt blad.

Hydatode
Guttasjon hos jordbærblad. Vanndråper på blad kan være utskilt ved rottrykk gjennom hydatoder som er omdannede spalteåpninger.

Torne
Blad hos berberis. Torner kan være omdannede blad.
Av Halvor Aarnes
Publisert 4. feb. 2011 13:25