Planteanatomi

Histol

Histologi - vevslære

 

Høyere planter inneholder forskjellige celler med forskjellig struktur. Planten kan deles inn i tre vevsystemer. Vev er en samling like celler i en flercellet organisme. Vev er ikke noe ensartet begrep. Vevet kan få navn etter dets plassering, bygning, funksjon, opprinnelse eller utviklingsstadium. Julius Sachs (1875) brukte plasseringen av vevet som grunnlag for følgende inndeling:

1) Hudvev som danner den ytre avgrensningen av planten.
2) Ledningsvev som sørger for langdistanse stofftransport og
3) Grunnvev som utgjør resten av cellevevet.
Av Halvor Aarnes
Publisert 4. feb. 2011 13:26