Høyt henger de og sure er de

Rogn (Sorbus aucuparia) i rosefamilien (Rosaceae)

Rogn

Rogn (Sorbus aucuparia)

Engelsk: rowan eller european mountain ash. Svensk: Rönn. Dansk: Almindelig røn. Finnes langs skogkanter, i hekkvegetasjon og på hogstflater. Finnete blad og hvite blomster i klase. Tørkete rognebær kalles Frucutus sorbi eller Bacca aucupariae. Bærene inneholder parasorbinsyre. Sorbinsyre er mye brukt i næringsmiddelindustrien for å hindre vekst av mikrober i matvarer. Lite giftig for mennesker. Sorbinsyre er mer effektivt enn Kalium-sorbat. Andre stoffer som brukes til samme formål er benzosyre og propionsyre. Benzosyre finnes bl.a. i tyttebær.

Figur

Rognebærmøll og rognrustsopp

Rognebærmøll (Argyresthia conjugella) har et larvestadium som lever i rognebær. Er det lite rognebær legger rognebærmøllen egg i epler istedet, og larven gnager brunfargete ganger i eplene. Brunfargen skyldes oksidasjon av fenoler i eplet når det kommer luft tilstede.

Rognrustsopp (Gymnosporangium cornutum) angriper bladene på rogn. Soppen vertsveksler med einer.

Æsops fabler

Greske fabler og legender, men det er uvisst om Aesop virkelig har eksistert. Dagens fabler stammer fra Phaedrus (15 f.kr. - 50 e.kr) som fikk fablene oversatt til latin. På 1700-tallet Jean de La Fontaine (1621-1695) samlet fablene og de ble oversatt til engelsk av George Fyler Townsend. Fra historien The Fox and the Sour Grapes heter det "They´re probably sour anyway". Hos oss vokste det ikke druer og under tilpasningen har det blitt rognebær istedet. På dansk er fabel 11 (3. bok oversatt til): "De er sure", sir ræven om rønnebær, for dem kan den ikke nå, så kalder den dem for grønne bær, som ikke er værd at få".

Flogrogn, styving og ordtak

Bladene og bark har vært brukt til vinterforing av husdyr. Flogrogn spredd med fugl til andre trær, skulle ha magisk virkning. Flogrognen vokste i sprekker på andre trær og i noen tilfeller kunne rota komme ned til bakken og etablere seg. I doner (fuglesnarer) med tynn metalltråd ble rognebær brukt til å fange trost (kramfsfugl). Noe som gjenspeiles i det latinske navnet aucupare = fuglefangst. Rognebærgele. Ordtak som "Mye rognebær gir mye/lite snø" henger nok mer sammen med hvordan været har vært forrige år, enn hvordan det blir.

"I det ene hjørne av tunet står en stor, gammel hegg og brer sig utover. Det er tuntreet, det samme hvorfra Tore Solfeng tok flogrognen som blev hans tuntre for over firti år siden. Nu er den gammel og mosegrodd og har et stort gap i den ene siden ned ved roten; men også nu står det opp i den første kløft en flogrogn på et par alens høide. Under tuntreet ligger en stor sten. De forestillinger som oprinnelig knyttet sig til tuntreet, er nu glemt nesten overalt; men så meget har dog holdt sig at det i eller nær ved gårdene gjerne står et enslig tre, som skånes uten at noen riktig vet hvorfor". Fra Hans Aanrud: Sølve Solfeng

Det hadde vorti lite høy i år; dei laut hjelpe seg med ymse slag til kreturi. Raunbork var god; dei gamle raunane i hagen fall ein for ein, so det tilslutt berre stod att eit par av dei eldste, den med skjorereiret i; og so ein som mest var utgjengin". Fra Arne Garborg. Fred.

The fairest fruits are the highest hung, and few there are who can reach them. Beste frukten henger høyest, hvor ingen kan nå dem.

Tilbake til hovedside

Av Halvor Aarnes
Publisert 3. feb. 2011 14:44 - Sist endret 6. sep. 2019 19:32