Gulveis

Anemone ranunculoídes L.

  Svensk Dansk Tysk   Engelsk  
Gulsippa Gul anemone    

Familie: Soleiefamilien (Ranunculaceae)

Orden: Ranunculales

Synonymer/etymologi:

Gulsymre. Navnet symre henspiller på signal om sommer, sumar. gr. anemos - vind; l. ranunculoides - ligner på Ranúnculus blomstene.

Beskrivelse:

Har lignende stengel og blad som hvitveis, men har 1-2 gule blomster. Svøpbladene er sittende med svært kort stilk, og bladene er smalere og har lenger fliker enn hos hvitveis.

Økologi:

Vokser i løvskog på kalkrik jord. Har mer begrenset utbredelse enn hvitveis, men der den vokser kan den stå sammen med hvitveis, hvor den i svært sjeldne tilfeller kan danne hybrider (A. nemorósa x ranunculoídes). Planten er som mange vårplanter giftig.

anemone ranunculoides

anemone ranunculoides

anemone ranunculoides

anemone ranunculoides

anemone ranunculoides

Tillegg:

Kommuneblomst for Bærum kommune i Akershus

Litteratur:

 
Fægri, K.: Norges planter. J.W. Cappelens forlag. 1958, 1970.
Gjærum, H.B.: Parasittsopper på hvitveis. Blyttia 3-4 (1993)111-114.
Høeg, O.A.: Planter og tradisjon. Universitetsforlaget. 1976.
Lagerberg, T., Holmboe, J. & Nordhagen, R.: Våre ville planter. Johan Grundt Tanum 1955.
Lid, J.: Norsk og svensk flora. Det norske samlaget. 1963.
Sørensen, H.L.: Norsk skoleflora. Aschehoug & Co. 1961.

 

 

 

 

 


 

 

     

 

Av Halvor Aarnes
Publisert 4. feb. 2011 13:17 - Sist endret 11. feb. 2011 16:47