Plantemolekylærbiologi

Etikk

Genmodifiserte planter

Etikk

Det er flere etiske problemstillinger i tilknytning til genmodifiserte organismer. For noen er en etisk betenkelighet er at man flytter gener mellom artsgrenser og organismeriker. Det finnes derfor religøse motforestillinger blant muslimer, kristne, jøder, sikher og hinduer. Vegetarianere kan ha motforestillinger mot gener med opprinnelse fra dyreriket blir satt inn i planter. Noen av argumentene i GMO-debatten dreier seg om "Frankensteinmat" og motstand mot globalisering og teknifisering av landbruket dominert av noen få store selskap. All mat vi spiser inneholder nukleinsyrer i form av DNA og RNA. Det er bare i spesielle tilfeller at DNA/RNA kan forflyttes fra en organisme til en annen og for deretter å bli inkorporert i genomet. f.eks. seksuell aktivitet eller virussykdommer. Foøvrig beskytter organismene seg mot fremmed DNA f.eks. restriksjonsenzymer hos bakterier.

I USA produseres store mengder soyaolje fra genmodifiserte soyaplanter. Soyaolje inngår i mange produkter. Hvis et tankskip med olivenolje fra genmodifiserte planter kommer til Rotterdam havn er det liten mulighet til å gjenspore dette, spesielt i blandinger med soyaolje fra ikke genmodifiserte planter.

Bekymringene vedrørende genmodifiserte organismer er ofte basert på følelser, selv om det også finnes betenkeligheter på vitenskapelig basis. Industrielt effektivt landbruk har vært inne i en krisetid. Eksempler er kugalskap (bovin spongioform encephalitis, BSE) og den nye typen av prionsykdommen Creutzfeldt-Jacob. Salmonella i egg og kylling. Campylobacter og tarminfeksjoner. Munn- og klovsyke og dyrebål i Storbritania. Den omstridte Pusztai rapporten om genmodifiserte poteter, vekst av rotter og virkning på immunsystemet ble mottatt ble møtt med spesielle reaksjoner. Dette har også økt den generelle skepsis.

Flere ubesvarte spørsmål

Kan transgene planter spre seg til nye områder og økosystemer ?

Kan det skje flytting av gener til ville slektninger ?

Frø og vegetative deler av genmodifiserte planter som blir igjen og overvintrer til neste vekstsesong. Kan disse skape problemer hvis man ønsker å dyrke ikke-GMO-planter neste sesong?

Kan det skje spredning av gener med virus og insekter ?

Kan det dannes nye virus ved rekombinasjon ?

Kan pollen fra genmodifiserte planter pollinere og befrukte andre planter ? Man antar at problemet er størst mellom seksuelt kompatible arter, og et mindre problem for selvpollinerende arter og arter med kleistogame blomster. Imidlertid er det slik at flere arter både krysspollinerer og selvpollinerer. Et fremmed gen kan settes inn i kloroplastgenomet for å hindre spredning via pollen. Imidlertid er det vanskeligere å få gener inn i kloroplasten, og kloroplaster kan i noen tilfeller også finnes i pollen.

Kan DNA fra planter bli tatt opp av bakterier i tarmen ? Spesiell bekymring for dette gjelder antibiotikaresistensgener. Allerede mange bakterier er antibiotikaresistente og inneholder neomycin fosfotransferase II, kodet av genet nptII som gir resistens mot kanamycin og neomycin. Man vet at sirkulært DNA kan tas opp av bakterier, men DNA brytes også ned av enzymer i spytt og magetarmsystem

Kan det lages toksiske og allergenframkallende proteiner i nye leserammer ?

Siden det er flere ubesvarte spørsmål kan “føre var”-prinsippet være velegnet å bruke i mange tilfeller..

Litteratur:

Glick, B.R. & J.J. Pasternak: Molecular Biotechnology. Am.Soc. Microbiol. 1998.

EEC90/200 Directive for Field Releases.

,

Av Halvor Aarnes
Publisert 4. feb. 2011 13:23 - Sist endret 4. feb. 2011 13:23