Plantemolekylærbiologi

Produkter

Genmodifiserte planter

Spesielle produkter, økt eller redusert mengde

Stivelse med høyt innhold av amylopektin

Stivelse inneholder både ugreinet amylose og greinet amylopektin. Stivelse brukes i en rekke industrielle produkter og spesielt nyttig er stivelse som bare inneholder amylopektin. I begynnelsen var det bare en type mais (Waxy) som ble brukt til å produsere amylopektin. Men hva med å få laget en potet som bare produserer amylopektin ? Poteter er den kulturveksten som gir størst avling per arealenhet. Potetplanten er imidlertid tetraploid med 48 kromosomer, og tradisjonell ved foredling er svært arbeidskrevende. Granulbundet stivelse syntase (GBSS) på kromosom nummer 8 lager amylose, og dette genet må nedreguleres hvis potetplanten bare skal lage amylopektinstivelse. Løselig stivelsesgreiningsenzym brukes til å lage amylopektin. Amylopektin gir rød farge med jodidløsning og amylose gir blå farge, slik at det er lett å kunne selektere planter som er blitt genmodifisert.

Stivelse

Genmodifisert potet som lager mye amylopektin

Spesielle fettsyrer

Ca. 40-50% av fettet i kokosnøttolje og palmekjerneolje inneholder den mettede fettsyren laurinsyre (C12:0) med 12 karbonatomer. Laurinsyre har vist seg å ha antimikrobiell effekt og det er laget genmodifisert raps med høyt innhold av laurinsyre i fettet. Det er også laget raps med høyt innhold av stearinsyre.

Andre genmodifiserte planter det arbeides med er modifisering og syntese av serum albumin og vaksiner. Andre områder er plantefór brukt til fiskeoppdrett, og mat med spesiell aroma.

,

Av Halvor Aarnes
Publisert 4. feb. 2011 13:23