Plantemolekylærbiologi

Stresstoleranse

Genmodifiserte planter

Økt stresstoleranse

Å kunne gi planter økt toleranse mot forskjellige typer stress har vært et mål for tradisjonelle planteforedlere og bioteknologer. Det dreier seg om gener som gir genmodifiserte planter selektive fordeler som f.eks. økt toleranse overfor kulde, skygge, salter og tungmetaller. Kunstig vanningssystemer gir over tid en salinisering av jorda og økt saltinnhold i jorda reduserer veksten av mange planter. Genmodifiserte planter med økt salttoleranse vil gi muligheter for dyrking av planter på områder som nå har for høyt saltinnhold.

,

Av Halvor Aarnes
Publisert 4. feb. 2011 13:23 - Sist endret 4. feb. 2011 13:23