Geometrisk fordeling

Geometrisk fordeling er en diskret (diskontinuerlig) sannsynlighetsfordeling for en sekvens av forsøk med to mulige utkomme, Den geometriske fordelingen har to definisjoner. 1) Hvor mange uavhengige Bernoullieksperimenter k som er nødvendig for å få en suksess. 2) Sannsynligheten før antall feil k-1 før første suksess. 

 

Sannsynlighetstettetsfordelingen for de to utgavene av den geometriske sannsynlighetsfordelingen blir henholdsvis

1.k-te forsøk er første suksess

\(\displaystyle f(x)= P(X=k)= p(1-p)^{k-1}= pq^{k-1}\;\;\;\;\;\;\, k \in \{1, 2, 3, \dots \}\)

Den kumulative fordelingsfunksjonen F(x):

\(\displaystyle F(x)= 1-(1-p)^k\)

Forventning E(X) og varians Var(X) for en geometrisk fordelt tilfeldig variabel X:

\(\displaystyle E(X)= \frac{1}{p}\;\;\;\;\;\; Var(X)= \frac{1-p}{p^2}\)

nnsynlighetsfordelingen blir henholdsvis

2. Antalll ikke-suksess (feil) før første suksess

\(\displaystyle f(x)= p(1-p)^k= pq^k\;\;\;\;\;\;\, k \in \{0,1, 2, 3, \dots \}\)

Den kumulative fordelingsfunksjonen F(x):

\(\displaystyle F(x)= 1-(1-p)^{k+1}\)

Geometrisk fordeling sannsynlighetstetthet

Sannsynlighetstetthet for geometrisk fordeling.

Geometrisk fordeling kumulativ sannsynlighet

Kumulativ sannsynlighet geometrisk fordeling.

Forventning E(X) og varians Var(X):

\(\displaystyle E(X)= \frac{1-p}{p}\;\;\;\;\;\; Var(X)= \frac{1-p}{p^2}\)

Sannsynligheten for antall kort før første hjerter i en kortstokk følger geometrisk fordeling. 

Geometrisk fordeling må ikke forveksles med hypergeometrisk fordeling brukt for eksempel i populasjonsbiologi med merking og gjenfangst. . 

Tilbake til hovedside

Publisert 3. apr. 2020 11:35 - Sist endret 8. apr. 2020 11:09