Zoologi

Urdyr (Protozoa)

Urdyr (Protozoa)

Protozooer

 • Rekke Flimmerdyr/ciliter (Ciliophora)
 • Rekke Zooflagellater (Zoomastigina/Mastigophora)
 • Rekke Amøber (Rhizopoda)
 • Rekke Foraminiferer (Foraminifera)
 • Rekke Soldyr (Heliozoa/Actinosphaerium)
 • Rekke Labyrinthomorpha
 • Rekke Sporozooer/sporedyr (Sporozoa/Apicomplexa)
 • Rekke Diatoméer (Bacillariophyta)
 • Rekke Dinoflagellater (Dinoflagellata)
 • Rekke Euglenoider (Euglenophyta)
 • Rekke Cellulære slimsopp (Acrasiomycota)
 • Rekke Plasmodiale slimsopp (Myxomycota)
 • Rekke Eggsporesopp (Oomycota)
Av Halvor Aarnes
Publisert 3. feb. 2011 14:44