Zoologi

Dyreriket

Dyreriket - Evolusjon

Geologiske tidsperioder

Eukaryota, Eubacteria, Archaea

Evolusjon  av eukaryotene

Dyreriket (Animalia)

Chordata og vertebrata

Av Halvor Aarnes
Publisert 3. feb. 2011 14:44 - Sist endret 3. feb. 2011 14:45