Hva er et kjemikal?

Et annet ord for et kjemisk stoff er et kjemikal. Ordet er foreslått av Språkrådet  analogt  a chemical på engelsk. Jeg er vant til å kalle det et kjemikalium, og ordet kjemikal har jeg aldri sett brukt av noen kjemiker.

Ordet kjemikalium brukes i samfunnet om kjemiske stoffer i tre betydninger:

En samling kjemikalier fra Skolelaboratoriet

 

  1. En kjemisk forbindelse eller grunnstoff isolert fra naturen eller fremstilt kunstig er et kjemikalium dvs alle kjemiske forbindelser og grunnstoffer er kjemikalier. 
  2. Bare en forbindelse som er fremstilt kunstig (syntetisert) er et kjemikalium.
  3. Bare et fremmedstoff i matvarer og i kroppen er et kjemikalium

I forskriften om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier brukes definisjon 1. I forskriften kan et kjemisk stoff være et grunnstoff eller en kjemisk forbindelse eller det kan være en blanding av stoffer dvs alle kjemiske stoffer omfattes av forskriften. Farlige stoffer er eksplosive stoffer, oksiderende stoffer, brennbare stoffer og stoffer som er giftige i små mengder. De må derfor merkes. Ufarlige stoffer er ikke merkepliktige. Stoffer som er i vanlig bruk på et kjøkken som sukker, salt, natron og soda kalles ikke kjemikalier.

I dag er den analytiske kjemi utviklet så langt at man kan påvise uhyre små mengder av et stoff i en prøve. En tidligere OL-vinner kalte slike sporstoffer kjemikalier i et intervju i Dagsavisen 21.2.2011. Hun fikk målt ”kjemikaliene” i blodet sitt og ble sjokkert over at det ble funnet miljøgifter. Noen av stoffene kom fra fisken hun hadde spist, og noen kom fra fluorforbindelser i skismøringen hun hadde brukt.

Det er viktig at kjemikere og andre som uttaler seg om kjemi og som underviser i kjemi vet at ordet kjemikalium ikke er et nøytralt ord, men brukes i mer eller mindre omfattende betydning i samfunnet. 

Emneord: skolelab, kjemi, skole, stoff, kjemikalium Av Bjørn Pedersen
Publisert 8. apr. 2011 09:16 - Sist endret 31. okt. 2018 14:24

Ordet stoff er et ord som kan brukes i stedet for kjemikal/kjemikalier. Stoff er da et fellesord for grunnstoffer, forbindelser og alle mulige blandinger av dem, det vil si ”alt”. I dag brukes ordet stoffer i betydningen rene stoffer og vi må si stoffer og stoffblandinger når vi vil ha med ”alt”. Hvis vi lar ordet stoff stå for ”alt” og sier at ”alt” omfatter rene stoffer og stoffblandinger, har vi løst problemet. Vi trenger ikke lenger det vanskelige ordet kjemikal/kjemikalier. Nå må det sies at ordet stoff også har mange andre betydninger. Men jeg tror ikke det vil føre til problemer fordi det vil alltid gå fram av sammenhengen hvilken type stoff det er snakk om.

britsk@uio.no - 10. apr. 2011 09:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere