Frode Olsgards minnepris

Frode Olsgards minnepris deles ut årlig til noen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som over år har gjort en markant innsats for arbeidsmiljøet ved fakultetet. 

Frode Olsgards minnepris ble opprettet i 2010 til minne om Frode Olsgards akademiske virke som professor ved Biologisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO) og hans engasjement for helse, miljø og sikkerhet ved UiO. Prisen, som er opprettet av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO, utdeles til en person, gruppe, avdeling eller institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som over år har gjort en markant innsats for arbeidsmiljøet ved fakultetet.

Mottakeren av prisen tildeles et diplom og en gave bestående i en studiereise med en verdi på inntil 25.000 kroner inkludert en uke fri for å la seg inspirere til ytterligere arbeid innen HMS.

Legges vekt på innsats innen HMS

I vurderingen av kandidater til prisen, kan det legges vekt på ulike former for innsats på HMS-området:

  • Praktisk HMS-arbeid, med vekt på faglig og organisatorisk utvikling av arbeidsmiljøet, som kan bidra til å forbedre arbeidsmiljøet for ansatte og studenter 
  • Akademisk arbeid i form av forskning og undervisning som bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget for praktisk HMS-arbeid 
  • Administrativt og ledelsesmessig arbeid med særlig fokus på tilrettelegging for utvikling og drift av HMS-arbeid. 
  • Fagpolitisk og helsepolitisk arbeid som bidrar til å sette dagsorden for viktige HMS-problemstillinger og som kan bidra til å styrke samhandlingen mellom fakultetets ulike organisatoriske nivåer 
Emneord: Fred Olsgards minnepris, HMS, pris
Publisert 16. mars 2015 11:20 - Sist endra 29. juli 2020 10:21