English version of this page

Personer ved senteret

Centre for Biogeochemistry in the Antropocene er et tverrfaglig senter bestående av ansatte ved Institutt for geofag, Institutt for biovitenskap og Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo.

 

Personer 1 - 46 av 46
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Elin Cecilie Ristorp Aas Aas, Elin Cecilie Ristorp Stipendiat e.c.r.aas@geo.uio.no
Bilde av Kjetil Schanke Aas Aas, Kjetil Schanke Forsker +47 22844002 k.s.aas@geo.uio.no Meteorologi
Bilde av Rein Aasland Aasland, Rein Professor 92425456 rein.aasland@ibv.uio.no livsvitenskap, genregulering, Epigenetikk
Bilde av Juditha Aga Aga, Juditha Stipendiat juditha.aga@geo.uio.no
Allesson, Lina Elisabeth l.e.allesson@ibv.uio.no
Bilde av Elisabeth Alve Alve, Elisabeth Professor +47 22857333 elisabeth.alve@geo.uio.no Geology, Environmental geology, Micropalaeontology, Stratigraphy, Benthic foraminifera
Bilde av Tom Andersen Andersen, Tom Professor +47 22854519 tom.andersen@ibv.uio.no Biodiversitet, Økologisk støkiometri, Dynamisk modellering, Næringsnett, Økologiske regimeskifter, Biostatistikk, Limnologi, Økosystemfunksjon, Biogeokjemi
Berezovski, Aleksandr Stipendiat +3725039420 aleksandr.berezovski@mn.uio.no
Bilde av Terje Koren Berntsen Berntsen, Terje Koren Professor +47 22858771 t.k.berntsen@geo.uio.no Meteorologi, Klima-kjemi interaksjon, Klima modeller, Karbon-aerosoler
Bilde av Katrine Borgå Borgå, Katrine Professor +47 22859156 katrine.borga@ibv.uio.no Ecotoxicology, Arctic, Polar, Aquatic ecology, trophic tracers, environmental contaminants, mechanistic modelling, multivariate statistics
Bilde av Knut Breivik Breivik, Knut Professor II 63898000 knubr@kjemi.uio.no Kjemi, Miljøgifter, Organiske miljøgifter, Miljøanalyse, Modellering og simulering, POPs, Eksponering, Klima og miljø, EE-avfall
Bilde av Anders Bryn Bryn, Anders Førsteamanuensis +47 93039782 93039782 anders.bryn@nhm.uio.no Folkeforskning, GIS, Klimatisk økologi, Kulturlandskap, Naturtyper, Tre- og skoggrenser, Utbredelsesmodellering, Vegetasjonskartlegging, Vegetasjonsøkologi
Bilde av John Faulkner Burkhart Burkhart, John Faulkner Professor +47 96825011 john.burkhart@geo.uio.no Hydrologi, Kryosfære, Vannressurser
Bilde av Camille Marie Crapart Crapart, Camille Marie Stipendiat +476378873854 c.m.crapart@kjemi.uio.no
Bilde av Lene Liebe Delsett Delsett, Lene Liebe Seniorrådgiver +47 22851661 l.l.delsett@mn.uio.no
Bilde av Alexander Eiler Eiler, Alexander Professor +47 22854527 alexander.eiler@ibv.uio.no
Bilde av Dag Øistein Eriksen Eriksen, Dag Øistein Seniorrådgiver +47 22854964 d.o.eriksen@fys.uio.no Hydrometallurgi, tracer, sporstoff, radioaktivitet
Bilde av Lars-Andre Erstad Erstad, Lars-Andre Stipendiat l.a.erstad@geo.uio.no
Fontaine, Laurent Stipendiat +46855916450 laurent.fontaine@ibv.uio.no
Bilde av William Martin Hagopian Hagopian, William Martin Senioringeniør w.m.hagopian@geo.uio.no
Bilde av Thea Hatlen Heimdal Heimdal, Thea Hatlen Postdoktor t.h.heimdal@geo.uio.no
Bilde av Helge Hellevang Hellevang, Helge Professor +47 22857026 +47 90613526 helge.hellevang@geo.uio.no Geologi, Geokjemi, CO2-lagring, Mineral kinetikk, Gass-væske-mineral reaksjoner
Bilde av Dag Olav Hessen Hessen, Dag Olav Professor +47 22854553 95037899 d.o.hessen@mn.uio.no Klima, Evolusjon, Økologi, Genomstørrelse, Økologisk støkiometri, Pelagiske næringsnett
Bilde av Jan David Heuschele Heuschele, Jan David Forsker +47 22857969 j.d.heuschele@ibv.uio.no
Bilde av Alexander Håland Håland, Alexander Stipendiat alexahaa@student.matnat.uio.no Miljøanalyse, Miljøkjemi, PTR-MS, HMS, DNOM
Bilde av Anne Hope Florine Jahren Jahren, Anne Hope Florine Forsker a.h.f.jahren@geo.uio.no
Bilde av Solveig  Kristensen Kristensen, Solveig Dekan +47 22854218 +47 40286574 solveig.kristensen@mn.uio.no Life science, Farmasi, Legemidler, Legemiddelteknologi, Legemiddelformulering, Legemiddelstabilitet, Lysstabilitet, Fotodynamisk terapi, Radiofarmasi, Nanoteknologi
Bilde av Kirstin Krüger Krüger, Kirstin Professor kirstin.kruger@geo.uio.no Atmosfærekjemi, Atmosfære-hav interaksjon, Atmosfære fysikk, Klima-kjemi interaksjon, Klima, Klima forandringer, Meteorologi, Jordsystemet
Bilde av Marius Lambert Lambert, Marius Stipendiat marius.lambert@geo.uio.no
Bilde av Maja Nipen Nipen, Maja Stipendiat 90776138 majanip@student.matnat.uio.no
Bilde av Jon Petter Omtvedt Omtvedt, Jon Petter Professor +47 22855439 j.p.omtvedt@kjemi.uio.no Kjemi, Kjernekjemi, Kjerneenergi og stråling, Fysikk, Kjernefysikk: Kjerneenergi, Stråling, Detektorer, Syklotron, Kjernereaksjoner, Supertunge grunnstoff, Væske-væske ekstraksjon
Bilde av Frans-Jan Parmentier Parmentier, Frans-Jan Forsker +47 22855814 f.j.parmentier@geo.uio.no Klimaendringer, Karbonsyklus, Permafrost, Metan- og CO2-flukser, Arktiske økosystemer
Bilde av Norbert Pirk Pirk, Norbert Researcher norbert.pirk@geo.uio.no
Bilde av Sabrina Schultze Schultze, Sabrina PhD Research Fellow - Section for Aquatic Biology and Toxicology sabrina.schultze@ibv.uio.no Aquatic biology, Toxicology, Foodwebs
Bilde av Frode Stordal Stordal, Frode Professor emeritus +47 22855204 +47 95178917 frode.stordal@geo.uio.no Meteorologi, Atmosfærekjemi, Klima-kjemi interaksjon, Atmosfære-hydrologi-vegetasjon interaksjoner, Klima ekstremer, Luftforurensning
Bilde av Trude Storelvmo Storelvmo, Trude Professor +47 22855819 trude.storelvmo@geo.uio.no Atmosfærefysikk, Klima, Klimaendringer, Meteorologi
Bilde av Henrik Hovland Svensen Svensen, Henrik Hovland Forsker +47 22856946 h.h.svensen@geo.uio.no
Bilde av Lena Merete Tallaksen Tallaksen, Lena Merete Professor +47 22857214 l.m.tallaksen@geo.uio.no Hydrologi, Hydrologiske modeller, Tørke, Hydroklimatologi, Klimaendringer
Bilde av Nicolas Valiente Parra Valiente Parra, Nicolas Postdoctoral Fellow +47-22854509 n.v.parra@ibv.uio.no
Bilde av Ane Victoria Vollsnes Vollsnes, Ane Victoria Forsker +47 22854492 a.v.vollsnes@ibv.uio.no plantefysiologi, økologi, experimentell biologi, klima, kontrollerte dyrkningsbetingelser, fenotypisk plastisitet, EU, europeisk skadegjører, skadedyrbekjempelse
Wang, You-Ren Postdoktor y.r.wang@ibv.uio.no
Wei, Jing Stipendiat +47 96757962 jing.wei@ibv.uio.no
Bilde av Sebastian Westermann Westermann, Sebastian Førsteamanuensis +47 22855927 sebastian.westermann@geo.uio.no
Bilde av Armin Wisthaler Wisthaler, Armin Professor +47 22859139 armin.wisthaler@kjemi.uio.no Massespektrometri, Atmosfærekjemi, Fysikalsk kjemi, Kjemi
Bilde av Yeliz Yilmaz Yilmaz, Yeliz Forsker +47 22855723 yeliz.yilmaz@geo.uio.no
de Wit, Heleen Associate Professor h.de.wit@mn.uio.no