Prøveforelesning: Angela Lupattelli

Master i farmasi Angela Lupattelli ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Inclusion of Patient-Oriented Outcomes in Drug Development.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 28. aug. 2015 09:45