Prøveforelesning: Kristine Hole

Master i farmasi Kristine Hole ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The effect of inflammation on expression and activity of cytochrome P450 enzymes in humans - Concerns for drug treatment?.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 13. mars 2019 11:00