English version of this page

Personer - Side 4

Søk etter ansatte og studenter

 

Personer 76 - 100 av 155
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Angela Lupattelli Lupattelli, Angela Associate Professor +47 22 84 55 49 angela.lupattelli@farmasi.uio.no Farmakoepidemiologi, antidepressiva i svangerskapet, etterlevelse, psykisk helse
Mahdieh, Athar Stipendiat athar.mahdieh@farmasi.uio.no Galenisk farmasi
Bilde av Karl Egil Malterud Malterud, Karl Egil k.e.malterud@farmasi.uio.no Medisinplanter, Antioksidanter, Farmakognosi
Bilde av Liv Mathiesen Mathiesen, Liv Førsteamanuensis +47 22856571 liv.mathiesen@farmasi.uio.no Klinisk farmasi, Farmakologi, Skrøpelighet, Etterlevelse, Helsetjenesteforskning, Multimorbiditet, Persontilpasset legemiddelbehandling, Pasientsikkerhet, Legemiddelgjennomganger, Tverrprofesjonelt samarbeid
Mazetto de Carvalho, Mariana Postdoktor +47 41295037 m.m.de.carvalho@farmasi.uio.no
Bilde av Abel Mulu Mengeste Mengeste, Abel Mulu Stipendiat a.m.mengeste@farmasi.uio.no
Bilde av Verena Mertes Mertes, Verena Stipendiat verena.mertes@farmasi.uio.no
Bilde av Vera Ruth Mitter Mitter, Vera Ruth Postdoktor v.r.mitter@farmasi.uio.no PharmaSafe, Pharmacoepidemiology, Perinatal epidemiology
Mjønes, Harald Stranger Stipendiat h.s.mjones@farmasi.uio.no
Bilde av Areli Urtubia Moe Moe, Areli Urtubia Stipendiat a.u.moe@farmasi.uio.no
Bilde av Beata Urbanczyk Mohebi Mohebi, Beata Urbanczyk Overingeniør +47 22845671 b.u.mohebi@farmasi.uio.no
Bilde av Espen Molden Molden, Espen Professor II +47 22856561 espen.molden@farmasi.uio.no Farmakologi, Farmakokinetikk, Farmakogenetikk, Legemiddelinteraksjoner, Cytokrom P450, Klinisk farmasi
Bilde av Cecilie Morland Morland, Cecilie Professor +47 22844937 +47 41547945 cecilie.morland@farmasi.uio.no Hjerne og nervesystem, Parkinsons sykdom, Fysisk aktivitet og hjernefunksjon, Mitokondrier
Bilde av Nastaran Moussavi Moussavi, Nastaran Stipendiat nastaran.moussavi@farmasi.uio.no
Bilde av Ago Mrsa Mrsa, Ago Stipendiat ago.mrsa@farmasi.uio.no
Bilde av Felicitas Mueck Mueck, Felicitas Stipendiat +47 45831784 felicitas.mueck@farmasi.uio.no
Bilde av Alma Mulac Mulac, Alma Postdoktor 48337427 alma.mulac@farmasi.uio.no Pasientsikkerhet, Feilmedisinering, Samfunnsfarmasi, Klinisk farmasi, Sykehusfarmasi, Kvalitative forskningsmetoder
Bilde av Katerina Nezvalova-Henriksen Nezvalova-Henriksen, Katerina Førsteamanuensis katerina.nezvalova-henriksen@farmasi.uio.no Klinisk farmasi, Galenisk farmasi
Bilde av Elin Thuy Phuong Ngo Ngo, Elin Thuy Phuong Stipendiat +47 22856596 e.t.p.ngo@farmasi.uio.no Pregnancy, nausea and vomiting, mHealth, Social Pharmacy, Clinical Pharmacy
Bilde av Natasa Nikolic Nikolic, Natasa Førstelektor +47 22857565 natasa.nikolic@farmasi.uio.no Farmakologi, farmakoterapi, karrierestøtte forskere i tidlig karrierefase
Bilde av Hilde Nilsen Nilsen, Hilde Overingeniør +47 22845672 +4799545427 hilde.nilsen@farmasi.uio.no
Bilde av Hedvig Marie Egeland Nordeng Nordeng, Hedvig Marie Egeland Professor +47 22856604 h.m.e.nordeng@farmasi.uio.no Legemiddelepidemiologi, Etterlevelse, Farmakovigilance, Gravide, Ammende, Kvinnehelse, Klinisk farmasi, Samfunnsfarmasi
Bilde av Helene Liepelt Nystedt Nystedt, Helene Liepelt Stipendiat h.l.nystedt@farmasi.uio.no Galenisk farmasi
Bilde av Solfrid Odnes Odnes, Solfrid Kontorsjef +47 22856586 solfrid.odnes@farmasi.uio.no Administrativ ledelse, Personaladministrasjon, HMS, Økonomistyring
Bilde av Dag Erlend Olberg Olberg, Dag Erlend Førsteamanuensis II - Seksjon for farmasøytisk kjemi +47 41517119 dageol@farmasi.uio.no Legemiddelkjemi, PET radiofarmaka, peptidsyntese, PET, Life sciences