Aktuelle forskningssaker - Side 17

Publisert 26. apr. 2011 14:37

Økt smelting av isbreene og iskappene i Canada bidrar betydelig til et stigende havnivå viser en studie publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature 20. april i år. “Bidraget er langt større enn tidligere antatt og må tas med i framtidige prognoser for globale havnivåendringer”, sier professor Jon Ove Hagen ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo. Hans forskningsgruppe har samarbeidet med forskere fra Canada, USA og Nederland for å knytte sammen de beste dataene fra bakkemålinger, satellitter og klimamodeller.

Publisert 10. mars 2011 17:56

I mange afrikanske land har ikkje pasientane råd til å kjøpa den medisinen som legane føreskriv. I staden brukar dei tradisjonell plantemedisin. Eit EU-støtta forskingsprosjekt leidd av UiO-professor Berit Smestad Paulsen skal hjelpa desse landa til å kategorisera og testa ut denne folkemedisinen både kjemisk og klinisk.

Publisert 9. mars 2011 11:08

– De virker dårligere, gir flere bivirkninger og er i verste fall forfalskninger. En ny undersøkelse viser at flere eldre pakistanere i Oslo som får utskrevet kopimedisiner er svært skeptiske til behandlingseffekten.

 

Publisert 28. feb. 2011 13:09

De første vitenskapelige resultatene fra ESAs forskningssatellitt Planck ble offentliggjort ved en pressekonferanse i Paris i dag. Disse første resultatene gjelder først og fremst de kaldeste objektene i universet, både i vår egen galakse og i universets fjerneste deler.

Publisert 28. feb. 2011 12:54

De første vitenskapelige resultatene fra Planck-satellitten presenteres ved en konferanse i Paris 10–14. januar. Blant høydepunktene er offentliggjøringen av en ny katalog over galaksehoper, der mange av de nyoppdagede objektene har meget interessante egenskaper. Disse resultatene demonstrerer også at forskerne som analyserer Planck-dataene klarer å skille mellom den opprinnelige kosmiske bakgrunnsstrålingen fra Big Bang og effekter som skyldes astronomiske forgrunnsobjekter som galaksehoper.

Publisert 10. jan. 2011 22:50

Det høver godt å innleie det nye året med gratulasjonar til professor Trond Helge Torsvik for å ha fått European Research Councils Advanced Investigator Grant til prosjektet “Beyond Plate Tectonics”.