På lag med healerne

Har vi noe å lære av tradisjonelle healere på landsbygda i Afrika? Og har de noe å lære av moderne medisin? Ja, mener Berit Smestad Paulsen, farmasiprofessor ved UiO og Drissa Diallo, farmasiprofessor ved DMT i Mali. I disse dager avsluttes et unikt samarbeidsprosjekt som har involvert en rekke studenter og forskere fra flere land over en lang periode.

Drissa Diallo og Berit Smestad Paulsen. Foto: Gunhild M. Haugnes

20-årig prosjekt

Det begynte for 20 år siden. Smestad Paulsen og Diallo møttes på en konferanse i Lucknow i India og fant ut at de kunne samarbeide. Året etter dro Smestad Paulsen ned til ham i Mali og det hele ble formalisert. Dette har vært de viktigste formålene med prosjektet:

  • Identifisere medisinplanter som tradisjonelle healere i Mali bruker.
  • Produsere effektive tradisjonelle medisiner for behandling av de viktigste sykdommene i Mali.
  • Utvikle kvalitetskontrollsystemer for de tradisjonelle medisinene.
  • Produsere medisiner til pris folk har råd til
  • Kunnskapsoverføring fra forskerne til de lokale healerne om medisinplantene de bruker

Tradisjonelle medisinmenn og –kvinner, som ofte blir kalt healere eller heksedoktorer, har i Mali og mange andre afrikanske land gjennom generasjoner utviklet medisiner basert på urter, planter, røtter fra trær og annet de finner i naturen – som de blander, koker, tilsetter olje eller tilbereder på annet vis.

Disse medisinene brukes til å kurere for eksempel malaria, men også sykdommer og plager som er vanlige her til lands som diabetes, høyt blodtrykk, svangerskapsplager og magesår.

Healerne har ofte vært omgitt av religiøs mystikk og magi, nå er det blitt mer jordnært gjennom samarbeid med moderne medisin.

Veldig respektert

Diallo påpeker at disse healerne er veldig respekterte i sine lokalsamfunn.

-Selv om det finnes moderne leger lokalt, så foretrekker de aller fleste de tradisjonelle healerne. Det er slik kulturen er. Derfor er det fint at vi gjennom prosjektet har kunnet systematisere og kvalitetssikre den kunnskapen de har, sier han.

Siden 1996 og fram til 2008 fikk prosjektet midler gjennom NUFU (Nasjonalt program for utvikling, forskning og utdanning). Også Forskningsrådet og Lånekassen har bidratt i denne perioden.

I 2011 fikk EU-prosjektet MUTHI en tildeling på 18 millioner. Dette er et samarbeidsprosjekt der blant andre Uganda og Sør-Afrika også er involvert. Mye av pengene er brukt til å bygge og innrede et laboratorium i Mali, hvor de kan teste plantemedisinene fra healerne.

Kunnskapsoverføring har stått sentralt. Blant annet ble healerne intervjuet og de har fått opplæring i etisk regelverk. De fikk også kunnskap om hvordan man samler inn planter, og hvordan man kultiverer og beskytter dem for å få mest mulig ut av dem.

-Healerne er også opptatt av å forsikre seg om at medisinen de har utviklet ikke er skadelig og medisinene gjennomgår derfor kliniske studier, sier Smestad Paulsen.

-Healerne blir registrerte i et offentlig system - alt dette har økt kvaliteten på helsetjenestene. Det har stor betydning på folkehelsa, mener Diallo.

Smestad Paulsen påpeker at hun også har også lært mye av dem.

Verdifull kunnskap

-De har utviklet medisiner basert på ulike planter gjennom generasjoner. De har verdifull kunnskap. Og hvis flere healere uavhengig av hverandre har funnet ut at planter er virksom så er det jo verdt å studere nærmere. Samtidig er det viktig at oppfinnerne har rettighetene. Dette er noe av det vi har utviklet et system for gjennom prosjektet.

Hun påpeker at det fortsatt bare er en liten andel av verdens planter som er registrert og dokumentert av legevitenskapen.

-Det er veldig mye vi ikke vet om planters medisinske egenskaper. Kanskje er det healerne som vil sette oss på sporet av nye medisiner for sykdommer vi i dag ikke har en kur for.

Diallo påpeker Mali er også mer velorganisert på helsesiden enn mange andre land i regionen. Det er lite HIV/Aids fordi man har kjørt massive informasjonskampanjer om hvordan man kan unngå smitte. Han mener også Mali har kultur til å kunne takle ebola-utbrudd bedre enn mange andre land i området – som for tiden er høyaktuelt.

Moren er healer

Diallos mor er blant disse respekterte medisinkvinnene og har gitt kunnskapen videre til sine døtre. Også Drissa vil gjerne lære mer av henne, men det blir liksom aldri tid.

-Det er så mye annet hun vil snakke om når vi møtes, smiler han.

Selv om EU-prosjektet nå er over, har Diallo tro på at det fortsetter. Både West-African Health Organisation og WHO har vist interesse for å støtte det videre arbeidet.

Heller ikke Smestad Paulsen vil slippe Mali-prosjektet helt, selv om hun går over i pensjonistenes rekker ved juletider. Det blir bok.

Emneord: Farmakognosi, Medisinplanter Av Gunhild M. Haugnes
Publisert 18. des. 2014 13:23 - Sist endra 18. des. 2014 13:23