Etter- og videreutdanning i geofag

Geofag: Etter- og videreutdanning for lærere

Geofag – videreutdanning for lærere er et fireårig etter- og videreutdanningsprogram i geofag og fagdidaktikk. Programmet er satt sammen av fire emner GEO2910V/20V/30V/40V, og er et samarbeid mellom Institutt for geofag og Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa (Naturfagsenteret).

Emner i Geofag i skolen vil ikke tilbys høst 2018 og 2019

Emner i Etter- og Videreutdanning i geofag/fagdidaktikk fra Institutt for Geofag, UiO vil ikke gå høst 2018 og 2019. Et nytt tilbud med 5 SP kurs er under utvikling og vil trolig kunne tilbys første gang 2019. De nye kursene blir i stor grad feltbaserte og gitt som intensivkurs over en uke med eget arbeid i forkant og i etterkant av samlingen.

Faglig pedagogisk dag, Universitetet i Oslo

Institutt for geofag deltar hvert år på Faglig pedagogisk dag. Her har du anledning til å høre foredrag fra våre vitenskaplig ansatte. Her får du garantert lære noe nytt!

Faglig pedagogisk dag tilbys årlig, og er for lærere, rådgivere, skoleledere og andre interesserte. Mange fagområder er dekket, ikke bare geofag.

Faglig pedagogisk dag er den 1. november 2018.