Etter- og videreutdanning i geofag

Faglig pedagogisk dag, Universitetet i Oslo

Institutt for geofag deltar hvert år på Faglig pedagogisk dag. Her har du anledning til å høre foredrag fra våre vitenskaplig ansatte. Her får du garantert lære noe nytt!

Faglig pedagogisk dag tilbys årlig og er for lærere, rådgivere, skoleledere og andre interesserte. Mange fagområder er dekket, ikke bare geofag.

Faglig pedagogisk dag var den 1. november 2018.

Geofag i skolen: Etter- og videreutdanning for lærere

Geofag i skolen – videreutdanning for lærere var et fireårig etter- og videreutdanningsprogram i geofag og fagdidaktikk. Dessverre vil ikke programmet bli tilbudt framover.

Programmet var satt sammen av fire emner GEO2910V/20V/30V/40V, og var et samarbeid mellom Institutt for geofag og Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa (Naturfagsenteret).

Det er usikkert om nye tilbud vil komme de neste årene.