Undervisningen i Geofag i skolen

Geofag – videreutdanning for lærere i videregående skole er et fireårig etter- og videreutdanningsprogram i geofag og fagdidaktikk ved Institutt for geofag, UiO. De fire emnene som inngår i programmet undervises enkeltvis som deltidsstudium over ett år. Undervisningen er variert og spennende.

Forelesning om fagdidaktikk. Samlingene er på Campus, Blindern. Foto/GKT

Undervisningen er variert og består av forelesninger, diskusjon, ekskursjoner, gruppearbeid mm. Det er fire samlinger i Oslo (totalt 75 timer). Det forventes at studentene gjør noe hjemmearbeid mellom samlingene. Vi bruker en digital læringsplattform til beskjeder, deling av fagressurser og oppgaveinnleveringer.

På siste samling er det eksamenspresentasjon for både etter- og videreutdanningsstudentene.

Les mer om emnene på Geofag i skolen.

Sted for undervisningen

På samlingene er vi på Campus, UiO på Blindern. Aller helst er vi Geologibygningen, der Institutt for geofag holder til, men vi bruker også andre undervisninslokaler, slik som Universitetsbiblioteket, Georg Sverdrups hus ma.

Kart over Universitetet i Oslo, Blindern (kart)

Publisert 7. apr. 2016 13:20 - Sist endret 19. juni 2018 11:20