Undervisningen i Geofag i skolen

Geofag – videreutdanning for lærere i videregående skole er et fireårig etter- og videreutdanningsprogram i geofag og fagdidaktikk ved Institutt for geofag, UiO. Emnene som inngår i programmet undervises som deltidsstudium som går over ett år. Undervisningen er variert og spennende.

Undervisningen i emnene i programmet er variert og består av forelesninger, diskusjon, ekskursjoner, gruppearbeid mm. Det er fire samlinger i Oslo (totalt 75 timer).

Forelesning om fagdidaktikk. Samlingene er på Campus, Blindern. Foto/GKT

På siste samling er det eksamenspresentasjon for både etter- og videreutdanningsstudenter.

Det forventes at studentene gjør noe hjemmearbeid mellom samlingene. Læringsplattformen vi bruker til beskjeder, deling av fagressurser og oppgaveinnleveringer er Fronter.

Les mer om undervisningen og innhold i emnene på Geofag i skolen.

Sted for undervisningen

På samlingene er vi på Campus, UiO på Blindern. Aller helst er vi Geologibygningen, der Institutt for geofag holder til, men vi bruker også andre undervisninssteder, slik som Universitetsbiblioteket, Georg Sverdrups hus ma.

Kart over Universitetet i Oslo, Blindern (kart)

Publisert 7. apr. 2016 13:20 - Sist endret 7. apr. 2016 14:03