Genetikk

Genetikk

Den genetiske koden

 

 Første (5´)   Andre     Tredje (3´)
U C A G
U Phe Ser Tyr Cys U
U Phe Ser Tyr Cys C
U Leu Ser Stopp Stopp A
U Leu Ser Stopp Trp G
C Leu Pro His Arg U
C Leu Pro His Arg C
C Leu Pro Gln Arg A
C Leu Pro Gln Arg G
A Ile Thr Asn Ser U
A Ile Thr Asn Ser C
A Ile Thr Lys Arg A
A Met/start Thr Lys Arg G
G Val Ala Asp Gly U
G Val Ala Asp Gly C
G Val Ala Glu Gly A
G Val Ala Glu Gly G

Den genetiske koden

Et kodon (triplett bestående av 3 baser) koder for 20 forskjellige aminosyrer som inngår i protein, samt start og stopp av translasjonen.

Av Halvor Aarnes
Publisert 4. feb. 2011 13:23