English version of this page

Avslutning av masterstudiet

Avsluttende eksamen består av innlevering og sensur av oppgaven og en offentlig presentasjon med påfølgende eksaminasjon.

Se også info til studenter ved MN-fakultetet om koronasituasjonen.

Forberedelse til mastergradseksamen

Før du kan levere oppgaven følgende være i orden.

  • Semesteravgiften må være betalt og semesterregistreringen fullført for det aktuelle semesteret.
  • Teoretisk pensum skal som hovedregel være fullført og bestått semesteret før selve innleveringen av oppgaven. Hvis du ikke har gjort dette, må du ta kontakt med oss på studieinfo@ifi.uio.no.

Levering av oppgaven

Masteroppgaven skal leveres i Studentweb og i Inspera innen fristen. Dette gjelder alle masteroppgaver ved institutt for informatikk. 

Det er mye å huske på i forbindelse med innlevering av oppgaven og avslutningen av masterstudiet. Hvis du er riktig registrert i Studentweb, vil du få en egen epost med instrukser fra instituttet før innleveringen. Det er studentens plikt å sjekke at opplysningene i Studentweb er riktige.

Masterpresentasjon

Per vår 2022 foregår masterpresentasjoner fysisk. Men dersom sensorer, student og veileder er enige om å ta det digitalt, er det også mulig å ta det over Zoom. Les fremgangsmåten for digital eksamen og mastereksaminasjon ved UiO.

Les mer om masterpresentasjon her.

Trykking av oppgaven

Det er ikke et krav, men dersom du ønsker trykte utgaver av oppgaven din kan du levere den inn til Reprosentralen. Når du sender inn oppgaven til Reprosentralen må du oppgi følgende:

Delprosjekt: 102423076 Sted: 15150000

Les mer om trykking av masteroppgaven.

Nyttige lenker

Publisert 10. feb. 2011 14:00 - Sist endret 9. mai 2022 12:46