English version of this page

Avfallsrutiner

Alle laboratorier ved Kjemisk institutt skal ha en prosedyre for håndtering og sortering av farlig avfall som produseres. Denne prosedyren utarbeides i samråd med HMS koordinatoren ved instituttet.

Avhending av løsemiddelavfall

Fulle dunker med løsemiddelavfall (skillet mellom halogenert og ikke halogenert) kan avhendes en gang i uka til HMS kooridnator ved sentrallageret. Følg "SOP for disposal solvent waste".

Ukedag: Onsdag
Tidspunkt: 10:00 - 12:00

 

Grunnlegende regler for avfallshåndtering


Skjema og etiketter

 

Ved spørsmål om avfallshåndtering, spesiell farlig avfall, kontakt HMS kooridinatoren.