Ph.d.-programråd ved MN-fakultetet

Programrådet er et strategisk organ for ph.d.-utdanningen ved MN-fakultetet, og har ansvar for den helhetlige kvalitetssikring av undervisningen, vurderingsformer og læringsmiljøet i ph.d.-programmene.

Programrådet er sammensatt av

  • Forskningsdekanen, som er ph.d.-programrådets leder
  • Ph.d.-utvalgslederne ved instituttene, Naturhistorisk museum og Naturfagsenteret
  • Representanter for ph.d.-kandidater som er tatt opp ved MN-fakultetet. Funksjonstiden for ph.d.-representantene er ett år, med mulighet for gjenoppnevnelse én gang

Kommende møter

Ingen kommande arrangement

Programrådets medlemmer

Bjørn Jamtveit, leder

Professor, Prodekan for forskning

Julie Johanne Uv

Ph.d.-kandidat, Institutt for informatikk, Simula

Anders Isaksen

Ph.d.-kandidat, Institutt for biovitenskap

Ingunn Kathrine Wehus

Professor, Institutt for teoretisk astrofysikk
Ph.d.-utvalget ved ITA

Stian Svelle

Professor, Kjemisk institutt
Ph.d.-utvalget ved KI

Petter Nielsen

Professor, Institutt for informatikk
Ph.d.-utvalget ved IFI

Andreas Görgen

Professor, Fysisk institutt
Ph.d.-utvalget ved FI

Anne Krag Brysting

Professor, Institutt for biovitenskap
Ph.d.-utvalget ved IBV

Torsten Hugo Struck

Professor, Naturhistorisk museum
Ph.d.-utvalget ved NHM

Rigmor Solberg

Professor, Farmasøytisk institutt
Ph.d.-utvalget ved FAI

Valerie Maupin

Professor, Institutt for geofag
Ph.d.-utvalget ved IG

Erlend Fornæss Wold

Professor, Matematisk institutt
Ph.d.-utvalget ved MI

Josef Noll

Professor, Institutt for teknologisystemer
Ph.d.-utvalget ved ITS

Sonja Merethe Mork

Førsteamanuensis, Naturfagsenteret

Ph.d.-utvalget ved Naturfagsenteret
 

Ph.d.-vararepresentant

Edvard Aksnes

Ph.d.-kandidat, Matematisk institutt