Personer - Side 10

Søk etter ansatte og studenter ved MN

 

Personer 901 - 1 000 av 1 956
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Peter Klæboe Klæboe, Peter Professor emeritus +47-22855678 peter.klaboe@kjemi.uio.no Fysikalsk kjemi, Lavtemperatur spektroskopi, Høytrykkspektroskopi, Konformasjonsanalyse, Raman spektroskopi, Spektroskopi, Kjemi
Knatterød, Sissel Seniorkonsulent +47-22854358 +47-90856877 sissel.knatterod@mn.uio.no
Bilde av Mirjam Knockaert Knockaert, Mirjam Førsteamanuensis II Mirjam.Knockaert@UGent.be
Bilde av Kristine Aall S. Knudsen Knudsen, Kristine Aall S. Kontorsjef +47-22851480 k.a.s.knudsen@astro.uio.no
Bilde av Terje Knudsen Knudsen, Terje Senioringeniør +47-22852748 +47-93023847 terjek@ifi.uio.no AV-tjenester, IT-tjenester, Byggesaker
Bilde av Trine-Lise  Knudsen Gørbitz Knudsen Gørbitz , Trine-Lise Administrativ leder, CEED +47-22856435 t.l.k.gorbitz@geo.uio.no
Bilde av Ingerid Skjei Knudtsen Knudtsen, Ingerid Skjei +47-22857375 i.s.knudtsen@fys.uio.no strålingsfysikk, Medisinsk fysikk, biofysikk, medisinsk avbildning, PET/CT
Bilde av Jonfinn Blix Knutsen Knutsen, Jonfinn Blix Stipendiat j.b.knutsen@ibv.uio.no
Bilde av Vinnie Ko Ko, Vinnie Stipendiat +47-22855918 vinniebk@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk, data science
Bilde av Maya Kobchenko Kobchenko, Maya Forsker +47-41398183 maya.kobchenko@fys.uio.no
Bilde av Christian Koehler Koehler, Christian Overingeniør +47-22840512 christian.koehler@ibv.uio.no
Bilde av Petra Kohutova Kohutova, Petra Postdoktor petra.kohutova@astro.uio.no
Bilde av Odd Kolbjørnsen Kolbjørnsen, Odd Førsteamanuensis +4792655932 oddkol@math.uio.no Statistikk og biostatistikk
Bilde av Stein Kolboe Kolboe, Stein Professor emeritus +47-22855377 stein.kolboe@kjemi.uio.no
Kolderup, Håkon Andreas Stipendiat haakoak@math.uio.no Matematikk, Geometri og Topologi
Bilde av Hilde Zwaig Kolstad Kolstad, Hilde Zwaig Kommunikasjonsansvarlig Senter for digitalt liv 48 08 58 43 h.z.kolstad@mn.uio.no
Bilde av Anne-Brit Kolstø Kolstø, Anne-Brit Professor emeritus +47-22856923 a.b.kolsto@farmasi.uio.no Molekylærbiologi, Mikrobiologi, Livsvitenskap - life science
Bilde av Mari Ulvestad Komnæs Komnæs, Mari Ulvestad Førstekonsulent +47-22852926 mariukom@ifi.uio.no
Kompova, Radmila Senioringeniør radmilko@ifi.uio.no ELIXIR Oslo
Bilde av Heidi Sjursen Konestabo Konestabo, Heidi Sjursen Førstebibliotekar +47-41294973 41294973 h.s.konestabo@ub.uio.no Miljø, Økologi, Toksikologi, Zoologi, Økofysiologi, Økotoksikologi, Klima og miljø, Biologi
Bilde av John Michael Koomey Koomey, John Michael Professor +47-22854091 j.m.koomey@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science
Bilde av Majken Korsager Korsager, Majken Førsteamanuensis +47-22857264 majken.korsager@naturfagsenteret.no Naturfagdidaktikk, Kompetanseutvikling for naturfaglærere, Utdanning for bærekraftig utvikling
Korsgaard, Steffen Førsteamanuensis steffko@ifi.uio.no
Bilde av Kristine Bakkemo Kostøl Kostøl, Kristine Bakkemo Rådgiver +47-22858214 41634468 k.b.kostol@naturfagsenteret.no Lektor2, Naturfagdidaktikk, Andre læringsarenaer
Kotova, Daria Postdoktor daria.kotova@fys.uio.no
Bilde av Anders Kristian Krabberød Krabberød, Anders Kristian Overingeniør a.k.krabberod@ibv.uio.no
Krafft, Joseph Maximilian Seniorkonsulent josephmk@ifi.uio.no
Bilde av Solveig Astrid Krapf Krapf, Solveig Astrid Stipendiat +47-91543700 s.a.krapf@farmasi.uio.no
Krauer, Fabienne Stipendiat fabienne.krauer@ibv.uio.no
Bilde av Ute Krengel Krengel, Ute Professor +47-22855461 ute.krengel@kjemi.uio.no Kjemi, Biologisk kjemi, Livsvitenskap - life science
Bilde av Solveig  Kristensen Kristensen, Solveig Prodekan, professor - forskning og likestilling +47 22854218 +47 40286574 solveig.kristensen@mn.uio.no Life science, Farmasi, Legemidler, Legemiddelteknologi, Legemiddelformulering, Legemiddelstabilitet, Lysstabilitet, Fotodynamisk terapi, Radiofarmasi, Nanoteknologi
Bilde av Tom Kristensen Kristensen, Tom +47-22856629 tomk@ulrik.uio.no Biokjemi, Molekylærbiologi, Mikrobiologi, Genteknologi
Kristiansen, Bård I permisjon Lokal-IT, Brukeradministrasjon, Server- og driftstjenester, Brukerstøtte
Bilde av Håkon Emil Kristiansen Kristiansen, Håkon Emil Stipendiat h.e.kristiansen@kjemi.uio.no
Bilde av Jan Kristiansen Kristiansen, Jan Avdelingsingeniør +47-22857322 jan.kristiansen@fys.uio.no
Bilde av Lars Kristiansen Kristiansen, Lars Professor +47-22855897 92210527 +47 922 10 527 larsk@math.uio.no Matematikk, Kompleksitetsteori, Logikk, Beregnbarhetsteori
Kristiansen, Matias Lærling +47-22856740 matias.kristiansen@ibv.uio.no
Bilde av Per Eugen Kristiansen Kristiansen, Per Eugen Senioringeniør +47-22856609 p.e.kristiansen@ibv.uio.no
Bilde av Silje Marie Kristiansen Kristiansen, Silje Marie Stipendiat 99564777 s.m.kristiansen@ibv.uio.no
Bilde av Simen Kristiansen Kristiansen, Simen Avdelingsingeniør +47-22856013 simen.kristiansen@fys.uio.no
Bilde av Stein Kristiansen Kristiansen, Stein Forsker +47-22852740 steikr@ifi.uio.no
Bilde av Magnus Kristoffersen Kristoffersen, Magnus Senioringeniør +47-22858187 magnus.kristoffersen@geo.uio.no
Bilde av Tore Kristoffersen Kristoffersen, Tore Senioringeniør +47-22852894 torekr@ifi.uio.no Windows
Bilde av Stein Krogdahl Krogdahl, Stein Professor emeritus 91 30 29 58 steinkr@ifi.uio.no
Bilde av Agata Magdalena Krzesinska Krzesinska, Agata Magdalena Postdoktor a.m.krzesinska@geo.uio.no
Bilde av Kirstin Krüger Krüger, Kirstin Professor +47-22855811 kirstin.kruger@geo.uio.no Meteorologi, Atmosfære-hav interaksjon, Klima-kjemi interaksjon, Atmosfærekjemi
Bilde av Evgeniy Kulakov Kulakov, Evgeniy Forsker evgeniy.kulakov@geo.uio.no
Kumar, Raj +47-22857756 raj.kumar@smn.uio.no SMN
Bilde av Susmit Kumar Kumar, Susmit Researcher 22857014 susmit.kumar@kjemi.uio.no
Bilde av Andrei Kutuzov Kutuzov, Andrei Stipendiat +4740648218 andreku@ifi.uio.no
Bilde av Andrej Kuznetsov Kuznetsov, Andrej Professor +47-22857762 andrej.kuznetsov@fys.uio.no Detectors, Heterostructures, Nano- and microtechnology, SMN, Solar cells, China, Semiconductors, Radiation phenomena
Bilde av Simen Kvaal Kvaal, Simen Forsker +47 22855674 simen.kvaal@kjemi.uio.no density functional theory, manybody theory, kjemi, teoretisk kjemi, coupled cluster theory
Bilde av Julie Nitsche Kvalvik Kvalvik, Julie Nitsche Stipendiat +4797512297 j.n.kvalvik@smn.uio.no SMN
Kvam, Johannes johankva@ifi.uio.no
Bilde av Håvard Kvamme Kvamme, Håvard Stipendiat haavakva@math.uio.no Statistikk og biostatistikk
Bilde av Kristian Breivik Kvamme Kvamme, Kristian Breivik Stipendiat +47-22859097 +47 928 56 646 k.b.kvamme@smn.uio.no
Bilde av Karoline Kvande Kvande, Karoline Stipendiat karoline.kvande@smn.uio.no
Bilde av Anders Kvellestad Kvellestad, Anders Postdoktor anders.kvellestad@fys.uio.no teoretisk fysikk, partikkelfysikk, CERN, LHC, supersymmetri, higgs, mørk materie, tungregning, maskinlæring
Bilde av Per Olav Kvernberg Kvernberg, Per Olav Overingeniør +47-22855418 p.o.kvernberg@kjemi.uio.no Undervisningslaboratorium
Bilde av Terje Kvernes Kvernes, Terje Senioringeniør +47-22855802 +47-41573210 terjekv@math.uio.no Lokal-IT, Brukeradministrasjon, Server- og driftstjenester, Brukerstøtte, AV-tjenester
Bilde av Kari Kveseth Kveseth, Kari +47-22855698 +4793228148 kari.kveseth@kjemi.uio.no
Bilde av Kristina Øie Kvile Kvile, Kristina Øie Postdoktor - Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis +47-22859012
Bilde av Kine Eide Kvitne Kvitne, Kine Eide Stipendiat k.e.kvitne@farmasi.uio.no
Bilde av Olav Stanly Kyrvestad Kyrvestad, Olav Stanly Senioringeniør +47-22852412 +47-93401045 olavky@ifi.uio.no Innkjøp, HMS, Elektronikk, Nanoelektronikk og robotikk, CAD, IT-støtte til utdanning, IT-støtte til forskning
Bilde av Andreas Max Kääb Kääb, Andreas Max Professor +47-22855812 a.m.kaab@geo.uio.no Fjernanalyse, Geomatikk, Geofarer, Klimaendringer, Glasiologi, Permafrost, Kryosfære
Bilde av Mustafa Kømurcu Kømurcu, Mustafa Stipendiat mustafa.komurcu@smn.uio.no SMN, kjemi, Katalyse
Bilde av Wolfram Michael Kürschner Kürschner, Wolfram Michael Professor +47-22856672 +4796010747 w.m.kurschner@geo.uio.no Geologi, Palynologi, Stratigrafi, Mikropaleontologi
Laane, Carl Morten M +47-22854576 c.m.m.laane@ibv.uio.no
Bilde av Nils Anders Labba Labba, Nils Anders Stipendiat n.a.labba@farmasi.uio.no
Bilde av Joseph Henry Lacasce Lacasce, Joseph Henry Professor +47-22855955 j.h.lacasce@geo.uio.no Meteorologi, Oseanografi, Stor-skala dynamikk, Turbulens, Lagrange statistikk
Bilde av Andre Laestadius Laestadius, Andre Forsker andre.laestadius@kjemi.uio.no
Bilde av Marc Lagunas Merino Lagunas Merino, Marc Stipendiat marclagu@math.uio.no matematisk finans, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko
Bilde av Marius Lambert Lambert, Marius Stipendiat +47-22855827 marius.lambert@geo.uio.no
Lambertus, Marvin Stipendiat marvin.lambertus@farmasi.uio.no
Bilde av Helene Marie Lampe Lampe, Helene Marie Professor +47-22854582 h.m.lampe@ibv.uio.no Etologi, Ornitologi, Evolusjon, Atferdsøkologi, Atferd
Bilde av Tino Lamprecht Lamprecht, Tino Førstekonsulent +47-22856945 tino.lamprecht@mn.uio.no ePhorte, Arkiv, Superbruker
Lan, Dapeng Stipendiat dapengl@ifi.uio.no
Bilde av Karen Drabløs Landa Landa, Karen Drabløs Seniorkonsulent +47-22855135 k.d.landa@mn.uio.no Institutt for geofag, Prosjektøkonomi, Søknader, Budsjettering, Økonomirapporter
Bilde av Tor Sverre Lande Lande, Tor Sverre Professor +47-22852455 +47-95107155 bassen@ifi.uio.no Analog, Wireless, Mixed-signal, Livsvitenskap - life science, Technology, Impulse radio, RFID, LifeNanoelectronics, UWB, Radar
Bilde av Tormod Landet Landet, Tormod tormodla@math.uio.no Fluidmekanikk, Mekanikk
Bilde av Eva Kathrin Lang Lang, Eva Kathrin Rådgiver +47-22854022 e.k.lang@smn.uio.no SMN, TeamSMN, Katalyse, kjemi
Bilde av Øystein Langangen Langangen, Øystein Forsker +47-22854648 oystein.langangen@ibv.uio.no
Bilde av Kai Kaarvann Lange Lange, Kai Kaarvann k.k.lange@kjemi.uio.no Teoretisk kjemi, Kjemi
Bilde av Petter Langlete Langlete, Petter Stipendiat 93029674 petter.langlete@farmasi.uio.no Bacterial Membrane Vesicles, Antibiotic Resistance, Sequencing, Gene Transfer, Fluorescence Correlation Spectroscopy
Bilde av Dag Langmyhr Langmyhr, Dag Universitetslektor 228 52450 957 48 539 dag@ifi.uio.no Undervisning, Programmeringsspråk, Lagring av dokumenter, Digital typografi, LaTeX
Bilde av Bjørn Langrekken Langrekken, Bjørn Overingeniør +47-22845853 bjorn.langrekken@ibv.uio.no Svakstrøm, Prototyper, Instrumentservice, Mekanikk, Finmekanikk, Sentralverkstedet, Mikroskopservice, Elektromekanikk, Optikk, Instrumentmaker, Elektronikk
Bilde av Marit Langrekken Langrekken, Marit Overingeniør +47-22857772 marit.langrekken@ibv.uio.no
Languille, Baptiste Forsker baptiste.languille@kjemi.uio.no
Bilde av Mika Lanzky Lanzky, Mika Stipendiat mika.lanzky@geo.uio.no
Lardeux, Antoine
Bilde av Ann-Cecilie Larsen Larsen, Ann-Cecilie Forsker +47-22855486 +47-95051841 a.c.larsen@fys.uio.no instrumentering, kjerne-astrofysikk, detektorer, kjernefysikk
Bilde av Bjarke Strøm Larsen Larsen, Bjarke Strøm Stipendiat b.s.larsen@farmasi.uio.no
Bilde av Claus Michael Goul Larsen Larsen, Claus Michael Goul Stipendiat c.m.g.larsen@farmasi.uio.no Antimicrobial resistance, Epidemiology, Biofilms, Microbiology
Bilde av Jon Larsen Larsen, Jon jon.larsen@geo.uio.no
Bilde av Marit Larsen Larsen, Marit Førstekonsulent +47-22852879 marit.larsen@its.uio.no SMN, LENS, TeamSMN
Bilde av Nadia S.  Larsen Larsen, Nadia S. Professor +47 228 55489 nadiasl@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer
Bilde av Tove Larsen Larsen, Tove Overingeniør +47-22856588 +47-97510240 tove.larsen@farmasi.uio.no Galenisk farmasi, Instrumentansvarlig
Bilde av Philip Anthony Larsen Donnelly Larsen Donnelly, Philip Anthony Senioringeniør padonnel@ifi.uio.no
Bilde av Thorjørn Larssen Larssen, Thorjørn Professor II +47-41503043 thorjorn.larssen@kjemi.uio.no Kvikksølv, Miljøanalyse, Klima og miljø, Biogeokjemi, POPs, Kjemi, Miljøgifter
Bilde av Adnan Latif Latif, Adnan Seniorrådgiver 45554689 adnanl@ifi.uio.no