Mer effektiv bruk av legemidler

Nanoteknologi kan effektivisere bruken av legemidler. Den kan bidra til å frakte virkestoffet mer beskyttet og målrettet fra den delen av kroppen der legemiddelet innføres, fram til sykdomsområdet.

Stipendiat Ravinder Singh i forskergruppen PharmaLuxLab ved Farmasøytisk institutt forsker på hvordan legemidler kan bli mer effektive ved hjelp av nanoteknologi. (Foto: Francesco Saggio)

Det er på Avdeling for farmasi, Farmasøytisk institutt at forskerne arbeider med målstyring av legemidler ved hjelp av nanoteknologi.

- Styringen mot målet for der medisinen skal virke kan skje etter at man spiser en tablett eller at legemiddelet injiseres inn i blodbanen. Når man spiser en tablett, vil virkestoffet utsettes for stoffer i mage- og tarmsystemet som har som formål å bryte ned alt de kommer i kontakt med, forteller stipendiat Ravinder Singh som arbeider med denne forskningen. I tillegg er det en barriere fra mage- og tarmsystemet til blodbanen.

Virkestoffet må som regel passere denne barrieren for å kunne gi en medisinsk effekt. En nanobærer kan bidra til å beskytte virkestoffet i mage- og tarmsystemet, frakte det over i blodbanen og eventuelt frakte virkestoffet gjennom blodbanen til sykdomsområdet, forklarer Singh.

Kapsler inn

Det som skjer er at nanoteknologien brukes for å pakke inn virkestoffet i såkalte nanobærere som kapsler inn virkestoffet. Disse bærerne sikrer tilstrekkelige mengder av virkestoffet til sykdomsområdet. De har blant annet evne til å «bære» flere virkestoffmolekyler enn det som er mulig uten nanobærere. Disse øker løseligheten av virkestoffet, beskytter det mot nedbrytning før det når sykdomsområdet og sørger for at virkestoffet blir tatt selektivt opp i cellene som er syke, fremfor i friske celler.

- På denne måten kan man bedre effekten av potensielt nye virkestoffer og unngå bivirkninger ved å motvirke påvirkning av friske deler av kroppen, forklarer Singh.

Nanobærere

Nanobærerne kan også øke effektiviteten i utviklingen av legemidler.

- Når et legemiddelselskap skal utvikle et nytt legemiddel, begynner de forskningen på 5000 til 10 000 potensielle virkestoffer. Av disse er det bare ett virkestoff som ender opp som et ferdig legemiddel etter gjennomsnittlig 13 år med forskning og flere hundre millioner dollar investert.

Mange mulige nye virkestoffer blir forkastet tidlig i utviklingen fordi de har nettopp lav vannløselighet og/eller lav stabilitet. Ved å benytte nanoteknologi til å beskytte og bære virkestoffene, vil man kunne frembringe nye livsviktige legemidler som kanskje ikke ville bli funnet ellers, avslutter Singh.

Nanobærere bedrer effekten ikke bare av nye, men også eksisterende legemidler. Dette er minst like viktig som de nye.

Av Helge Kjøllesdal
Publisert 7. nov. 2011 09:40