Bioanalytics@UiO

Legemiddelanalyse ved Farmasøytisk institutt +analytisk kjemi ved Kjemisk institutt = Bioanalytics@UiO  

Oppdatering 2019: Bioanlalytics@UiO er avsluttet. Flere av forskerne deltar i DIATECH@UiO.

Hvem er Bioanalytics@UiO?

I 2007 ble samarbeidet mellom gruppene for legemiddelanalyse ved Farmasøytisk institutt og analytisk kjemi ved Kjemisk institutt formalisert og utpekt av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som «utviklingsmiljø».

Totalt er 7 vitenskapelig ansatte, 3 post-doktorer, 10 stipendiater, 2 ingeniører og mange masterstudenter samlet i det som er et av Nordens største faglige miljøer for analytisk kjemi.

Forskningsområder:

Bioanalytics@UiO består av 3 grupper, ledet av Léon Reubsaet, Elsa Lundanes og Stig Pedersen-Bjergaard. Felles for disse gruppene er at de arbeider med å utvikle ny teknologi og metodikk som kan oppdage og måle stoffer (f.eks. legemidler, proteiner eller fettsyrer), og som kan brukes i biologisk relevante problemstillinger.

I dagens samfunn er det kontinuerlig behov for ny teknologi som kan brukes til f.eks. oppdagelse av kreft og andre sykdommer (diagnostikk), doping, miljøfarlige utslipp, eller kriminelle handlinger (for eksempel rettstoksikologi).

Vår forskning har tre fokusområder:

Fornyende diagnostikk:

Her utvikles det nye strategier hvor antistoffbaserte prøveopparbeidelsesteknikker kobles til høyteknologisk måleutstyr (LC-MS) for å forbedre diagnostikk i kreft.

Avdelingsingeniør Marthe Parmer med Orbitrap-massespektrometeret som brukes til bestemmelse av proteiner.

Denne forskningen gir en ny dimensjon til dagens diagnostikk og sykdomsmonitorering. Våre metoder gjør det mulig å bestemme ultralave mengder av diagnostiske proteiner (pikogramnivå=0,000000000001 g), i tillegg til at ulike former av proteinene (isoformer) kan differensieres i én enkelt analyse. Denne kombinasjonen er ikke mulig med dagens rutinemetoder og vår forskning vil derfor kunne gi verdifull tilleggsinformasjon ved bruk i vurdering av ulike sykdomsbilder.

Økt følsomhet med miniatyriserte metoder:

Her utvikles det teknologi og metoder som kan trekke ut maksimal informasjon om små prøver, basert på miniatyriserte målesystemer («nanoLC-MS» systemer). Spinalvæske eller stamceller er eksempler på prøver.

I tillegg utvikles nye separasjonsmetoder som tillater målinger av mange tusen stoffer om gangen.

Innovative membranekstraksjoner:

Hovedfokuset her er å utvikle helt nye teknikker og konsepter for analytisk prøvetaking og prøveopparbeidelse innenfor farmasøytisk og biokjemisk analyse.

De nye teknikkene skal fortrinnsvis basere seg på lett tilgjengelig og rimelig utstyr. Eksempelvis er ulike mikroekstraksjonsteknikker basert på kunstige væskemembraner sentrale temaer. Hensikten er at disse væskemembranene skal brukes innen legemiddelanalyser og biokjemiske analyser i fremtiden, for rask prøvetaking og prøvepreparering i mikroskala laboratoriesystemer, i enkeltceller og i levende organismer.

Hva er gevinsten av å samle seg?

Selv om forskningen er lokalisert på to ulike steder, samles Bioanalytics@UiO regelmessig. Hver tirsdag møtes masterstudentene, stipendiatene, teknisk personale, postdoc-ene og de fastvitenskaplig ansatte for å høre på siste nytt innen hverandres forskning. Dette fremlegges som et seminar. Det blir alltid gode diskusjoner rundt analytisk-kjemiske temaer, samtidig som det gir et løft til de som skal ut å presentere: God formidling av kunnskap har blitt et av varemerkene til Bioanalytics@UiO.

Det er også gevinst å hente på ressursfronten: Blant annet felles utnyttelse av kostbart analyseutstyr, samt en  strategi for komplementære innkjøp. Alt i alt gjør dette at Bioanalytics@UiO kan være i vitenskapsfronten for analytisk kjemi.

Publisert 31. okt. 2012 10:01 - Sist endra 10. okt. 2019 09:12