Lei av å pusse tennene?

Forskere ved Farmasøytisk Institutt og Odontologisk Fakultet er i ferd med å utvikle nanopartikler som kan feste seg til tennene. Dette kan potensielt beskytte tannemaljen mot slitasje og karies.

Partiklene kan dessverre ikke erstatte tannpuss, men være et viktig tillegg for å bedre verdens tannhelse.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Forebyggende arbeid er viktig

Karies er et av de vanligste problemene knyttet til verdens tannhelse. Slitasjeskader på tenner er også et økende problem, spesielt blant den yngre del av befolkningen. Dette skyldes blant annet økende inntak av sure drikker. Det er derfor svært aktuelt med forebyggende tiltak.

- Det har lenge vært interesse for å utvikle legemidler som kan beskytte tennene, forteller Sanko Nguyen, som har vært stipendiat i SiteDel-gruppen ved Farmasøytisk institutt.

Nanopartikler kan potensielt forebygge slitasjeskader

Sanko har i sin doktorgradsavhandling jobbet med nanopartikler laget av fosfolipider. Denne typen nanopartikler kalles liposomer. Liposomer er vesikler; små sfæriske enheter omsluttet av en membran.

Liposomer kan lages slik at de etterligner den naturlige beskyttelsesmekanismen for tenner i munnhulen. I munnhulen går proteiner fra spytt sammen i sfæriske strukturer som fester seg til tannemaljen. Det dannes dermed et lag på tennene som kan virke som en fysisk barriere mot syreangrep. Samtidig virker det smørende på tannoverflatene og forhindrer slitasje. - Bruk av liposomer som en fysisk barriere på tennene er helt nytt, sier Sanko entusiastisk. 

Bildet til venstre viser at liposomer i vandig miljø har svært lik struktur som proteiner i spytt (bildet til høyre). Foto: Gro Smistad

Nanopartiklene festet seg til tennene

Sanko har testet hvordan ulike liposomer fester seg til hydrokysapatitt, et modellstoff for tenner. I tillegg har hun undersøkt hvordan de mest lovende liposomene festet seg til uttrukne tenner. Tennene ble utsatt for en kontinuerlig strøm av væske som skulle etterligne spyttsekresjonen. Ved avlevering av legemidler til tennene er det et stort problem at spyttet vil vaske legemiddelet vekk. Effekten blir dermed mye lavere enn både forventet og ønsket.

For potensielt å forbedre liposomenes egenskaper ble noen av liposomene dekket av makromolekylet pektin. Pektinet vil kunne ha to effekter, både å øke tiden liposomene blir sittende på tennene, i tillegg til å bedre stabiliteteten. Resultatene viste at liposomene som hadde pektin rundt seg satt bedre på tennene enn de som var uten pektin.

Fremdeles er det flere ting som må undersøkes før nanopartiklene kan taes i bruk i forebyggende arbeid for bedre tannhelse. Sanko vil fortsette å jobbe med dette prosjektet ved Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS (NIOM).

Emneord: Galenisk farmasi, Liposomer, Bioadhesjon Av Marianne Hiorth
Publisert 1. feb. 2012 11:20