Trener muskelfibre i inkubatorskapet

Trening har en rekke gunstige effekter, både lokalt i musklene og for resten av kroppen. For å studere effekter av trening på cellenivå har forskere ved Farmasøytisk institutt ved UiO i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus utviklet en in vitro-modell for trening.

Elektrisk stimulering tilsvarer trening

Fra biopsier fra mennesker isoleres muskelceller som i laboratoriet vokser og utvikles til muskelfibre.

Når muskelfibrene stimuleres med elektrisk strøm over ett til to døgn øker forbrenningen av fettsyrer og sukker, og mengden mitokondrier og uttrykket av signalstoffet IL-6 øker, i samsvar med effekter som skjer i hele muskler som trenes.

I tillegg ser det ut til at muskelfibrene endres i retning av en mer utholdende fibertype.

Muskelfibre hvor mitokondriene er farget røde og kjernene blå. Kontrollceller på bildet til venstre, elektrisk stimulerte celler til høyre. Foto: Siril S. Bakke http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0033203

Leter etter angrepspunkter for legemidler mot type 2-diabetes

«Denne modellen skal nå brukes på muskelceller fra personer med ulik livsstil og ulike sykdommer, som idrettsutøvere, pasienter med diabetes og pasienter med ekstrem fedme», sier Nataša Nikolić, stipendiat i forskergruppen MURES og ansatt ved Farmasøytisk institutt.  Nataša er hovedansvarlig for studien, som er publisert i PloS ONE.

«Vi ønsker å studere hvordan muskelkontraksjoner påvirker energiomsetningen og andre funksjoner i muskelfibre fra personer fra ulike grupper. Vi håper å komme på sporet av angrepspunkter for medikamenter som kan brukes ved blant annet type 2-diabetes, en sykdom hvor musklenes evne til å ta opp sukker er redusert.»
 

Les studien i PLoS ONE

Publisert 23. mars 2012 09:10 - Sist endret 25. juni 2015 17:28