Studenter om "Geofag i skolen"

Geofag – etter og videreutdanning for lærere i VGS er et etter- og videreutdanningsprogram i geofag og fagdidaktikk. Studiet tilbys av Institutt for geofag, Universitetet i Oslo. Flere emner er evaluert, og dette mener studentene.

Studenter på geologisk byvandring i Oslo sentrum, høst 2015. Foto/GKT

Studenter på geologisk byvandring i Oslo sentrum, høst 2015. Foto/GKT

Hva sier tidligere studenter?

Det første emnet i 'Geofag i skolen' programmet ved Institutt for geofag, UiO gikk 2009/10. Flere emner i programmet er evaluert, og studentene gir gode tilbakemeldinger om undervisning, innhold og om studiet. 

De aller fleste gir studiet en god helhetsvurdering, og svarer positivt på om de vil

Et utvalg tilbakemeldinger fra studentene:

 • Man får en rekke tips og faglig påfyll som man kan benytte i egen undervisning, at det gir motivasjon til å undervise videre og til å lese mer faglitteratur innen geofag, at det er nyttig å dele erfaringer med andre lærere, man blir sikrere i vurderingssituasjoner (egen undervisning). 

 • Nyttig for din hverdag som lærer i geofag/geografi. Spesielt nyttig å få ta del i andre sine undervisningsopplegg.

 • Matnyttig studium, dyktige forelesere i både geofag og didaktikk, mange nyttige tips som kan brukes direkte i undervisningen.

 • Det er lærerikt fordi en blir tvunget til å gjennomføre det vi arbeider med i klasserommet. Men jeg måtte også fortalt at det er arbeidskrevende.  

  EVU studentene på ekskursjon til Operabygningen i Bjørvika, høsten 2016. Foto/GKT
 • Spennende geofaglige emner. God oppdatering i didaktikk, med mulighet til refleksjon, diskusjon og utprøving i egen klasse.

 • Svært nyttig i forhold til egen undervisning i Geofag. Ikke minst å treffe andre lærere som man kan diskutere med.

 • Har positive effekter på undervisningen. Og gøy å lære av svært gode foredragsholdere!.

 • Meget bra, absolutt nyttig også for lærere som ikke underviser i geofag akkurat nå.

 • Det hjelper meg i hverdagen som lærer.

 • Nyttig kombinasjon av geofaglig og pedagogisk innhold. 

Publisert 13. jan. 2016 11:19 - Sist endret 1. aug. 2017 14:37