RQ - respirasjonskvotient

Respirasjonskvotienten RQ forteller noe om hvilket materiale som respireres:

RQ

Respirasjonskvotienten kan bli brukt i utregning av basal metabolsk rate.

RQ for respirasjon av karbohydrater

RQ = 1 hvis det er sukker som er substrat for respirasjonen.

C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6H2O

Hvis RQ >1 omsettes organiske syrer som er mer oksidert enn sukker.

Byggfrø

Spiring av korn som bygg (Hordeum vulgare) med vesentlig stivelse som opplagsnæring i endospermen gir i starten av spiringen RQ ca. lik 1, selv om kornet også inneholder litt fett. Sukker fra stivelse blir nedbrutt via glykolyse i cytoplasma og sitronsyresyklus i mitokondriene

RQ for respirasjon av fett

RQ < 1 hvis fett og protein respireres, dvs. stoffer som er mer redusert enn sukker.

For palmitinsyre RQ = ca. 0.7

C16H32O2 + 23O2 → 16CO2 + 16H2O

 

For oljesyre RQ = ca. 0.7

 

2 (C18H34O2)+ 51O2 → 36CO2 + 34H2O

 

Eller fett:

C57H104O6 + 80O2 → 57CO2 + 52H2O

Linfrø

Spiring av linfrø (Linum usitatissimum) gir RQ ca. 0.7. Linfrø inneholder fett med mye linolensyre. Ved spiringen dannes det et karbohydratslim fra celleveggen. Linfrø inneholder også cyanogene glykosider.

Solsikkefrø

Solsikkefrø (Helianthus annuus) inneholder fett som opplagsnæring. Fett blir nedbrutt av enzymet lipase. Deretter blir fettsyrene oksidert via beta-oksidasjon og det dannes deretter sukker via glykosylatsyklus og revers glykolyse (glukoneogenese). Det er bare bakterier og planter som kan omdanne fett til sukker.

 

RQ for respirasjon av protein

 

Respirasjon av protein gir RQ ca. 0.8-0.9.

Bønner

Spiring av bønner (Phaseolus vulgaris) som har mye protein som opplagsnæring gir i den første del av spiringsprosessen RQ ca. 0.9

 

RQ for respirasjon av organiske syrer

 

Respirasjon av organiske syrer gir RQ 1.1-1.3

 

Malat som eksempel på en organisk syre gir RQ ca. 1.3.

C4H6O + 3 O2 → 4 CO2 + 3H2O

 

Succinat gir RQ ca. 1.1:

C4H6O4 + 7 O2 → 8 CO2 + 6H2O

Av Halvor Aarnes
Publisert 3. feb. 2011 14:42 - Sist endret 25. okt. 2017 15:11