English version of this page

Om institutt for informatikk (IFI)

Med verknad frå 1. januar 2020 blir det oppretta fem nye forskningsseksjonar ved instituttet.

Ledige stillingar

Tal og fakta

Tal og fakta, historie, Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard.

Finn fram på IFI

Finn vegen hit, parkering og romoversikt.

HMS

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU) skal jobbe for eit godt arbeidsmiljø og læringsmiljø lokalt.

Sei ifrå

Sei frå om kritikkverdige høve, HMS-avvik, reinhald, avfall etc.

Strategi og rapportar

Arrangement

Ingen kommande arrangement

Aktuelt

Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard

Professor Ole-Johan Dahl og professor Kristen Nygaard mottok den prestisjefylte Turing-prisen i 2001.