FRONT - Likestilling for ansatte

Female researchers on track (FRONT) er et prosjekt som jobber for likestilling for ansatte og kulturutvikling for kjønnsbalanse ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Prosjektets hovedmålet er å sørge for en langsiktig og bærekraftig endring på fakultetet som helhet.

FRONT er et samarbeidsprosjekt mellom Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK).

illustrasjon

Arrangementer

  • mannkvinne507px Avslutningskonferanse: FRONT 9. nov. 2018 10:00

    Forskningsprosjektet Female Researchers On Track (FRONT) skal skape likestilling og kjønnsbalanse i akademia. Etter tre år oppsummer vi forskningsfunn, med innlegg fra blant annet Hanne Bjurstrøm, Åse Gornitzka, Dag O. Hessen, Anna Wahl og Knut Liestøl.

Eksterne arrangementer

Damer! 100 år med kvinner i realfagene ved UiO

Åpningen av utstillingen Damer! var svært godt besøkt, og arrangementet ble filmet.

 

Utfyllende om FRONT:


Nyttig lesestoff

Nyhetsartikler, 
publikasjoner 
og statistikk.