FRONT - Likestilling for ansatte

Female researchers on track (FRONT) er et prosjekt som jobber for likestilling for ansatte og kulturutvikling for kjønnsbalanse ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Prosjektets hovedmålet er å sørge for en langsiktig og bærekraftig endring på fakultetet som helhet.

FRONT er et samarbeidsprosjekt mellom Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK).

Last ned mediefil

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer, se tidligere arrangementer.

Eksterne arrangementer

Damer! 100 år med kvinner i realfagene ved UiO

Åpningen av utstillingen Damer! var svært godt besøkt, og arrangementet ble filmet.

 

Utfyllende om FRONT:


Nyttig lesestoff

Nyhetsartikler, 
publikasjoner 
og statistikk.