print logo

Forside

Studier

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra alle fakultetets emner.

Alle emner

Forskning

Aktuelle saker

  • mohr-fosfor-507 Ny metode for overvåking av biotilgjengelig fosfor vekker oppsikt 21. apr. 2015 10:21

    Forskere fra Kjemisk institutt, UiO og NIVA har utviklet en ny metode for å overvåke konsentrasjonen av biotilgjengelig fosfor (P). Den nye metoden kan gi fordeler i forhold til konvensjonell vannprøvetaking og åpner for nye og spennende muligheter for forskning på dette feltet.

  • Gruppelærerstillinger høsten 2015 20. apr. 2015 15:12

    Gruppetimer er en viktig del av undervisningstilbudet ved Matematisk institutt, og nå trenger vi gruppelærere til høstsemesteret.

  • chess-research-school Styrking av norsk forskning og utdanning i klimaendringer 17. apr. 2015 11:15

    Forskere fra UiO, i samarbeid med forskere fra Bergen, Tromsø og UNIS, har fått bevilget 19,5 millioner kroner fra Norsk Forskningsråd (NFR) for en ny forskerskole på “Changing climates in the coupled earth system” (CHESS).

I media

Tema: innovasjon

Det foregår mye innovasjon på UiO, ikke minst på Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet.

Apollon: realfag spesial

Spesialutgave av Apollon om forskning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Personer

Finn ansatte og studenter