print logo

Forside

Studier

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra alle fakultetets emner.

Alle emner

Forskning

Aktuelle saker

  • Workshop ‘The Power of Designers’ 21. apr. 2015 13:53

    The issue of power in PD has recently drawn some interest and our workshop aims to expand the power discussion to a big and largely unexamined question in PD: how can users possibly collaborate in the design of an artifact?

  • mohr-fosfor-507 Ny metode for overvåking av biotilgjengelig fosfor vekker oppsikt 21. apr. 2015 10:21

    Forskere fra Kjemisk institutt, UiO og NIVA har utviklet en ny metode for å overvåke konsentrasjonen av biotilgjengelig fosfor (P). Den nye metoden kan gi fordeler i forhold til konvensjonell vannprøvetaking og åpner for nye og spennende muligheter for forskning på dette feltet.

  • Gruppelærerstillinger høsten 2015 20. apr. 2015 15:12

    Gruppetimer er en viktig del av undervisningstilbudet ved Matematisk institutt, og nå trenger vi gruppelærere til høstsemesteret.

I media

Tema: innovasjon

Det foregår mye innovasjon på UiO, ikke minst på Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet.

Apollon: realfag spesial

Spesialutgave av Apollon om forskning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Personer

Finn ansatte og studenter