print logo

Forside

Studier

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra alle fakultetets emner.

Alle emner

Forskning

Aktuelle saker

  • 401px-european_research_council_logo_svg_-300x278 Advanced Research Grant til Bjørn Jamtveit 5. mai. 2015 13:25

    Professor Bjørn Jamtveit, Institutt for geofag får ERC Advanced Grant frå European Research Council for prosjektet Disequilibrium metamorphism of stressed lithosphere (DIME). Eit hovedmål er å undersøkja korleis bergartane i lithosfæren (jordskorpa og det øvste laget av mantelen) vert omdanna ved tilførsel av fluider (væsker og gasser) i situasjonar der lithosfæren er utsett for mekaniske spenningar knytt til platetektonikk.

  • kildesortering-realfagsbibliotek507px Kildesortering for dummies 5. mai. 2015 09:18

    Hvor smart må man være for å kildesortere søppel? To realfagsstudenter tester den nye kildesorteringen i Realfagsbiblioteket, og får seg en overraskelse!

  • apollon_josang Matematisk logikk kan bedre etterretningen verden over 4. mai. 2015 15:14

    Forskningsmagasinet Apollon: Professor Audun Jøsang har beskrevet en flunkende ny logikk som kan bedre etterretningen verden over. US Army støtter forskningen hans med to millioner kroner.

I media

Tema: innovasjon

Det foregår mye innovasjon på UiO, ikke minst på Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet.

Apollon: realfag spesial

Spesialutgave av Apollon om forskning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Personer

Finn ansatte og studenter

Arrangementer

i morgen mai
13:15, Lille auditorium, Kristen Nygaards hus, Gaustadalleen 23A
08 mai
10:15, Kino, level 0, the CIENS building, Oslo Science Park