Aktuelle saker

Trond Helge Torsvik forsker på Jordens utvikling og dynamikk, og har avslørt flere samenhenger for Jordens historiske utvikling. Foto: Gunhild M.
Publisert 21. juni 2017 10:32

Professor Trond Helge Torsvik intervjuet av Gunhild Haugnes/titan.uio.no om hans forskning på Jordens utvikling og dynamikk, og hvorfor han ble interessert i sitt fagfelt - geofysikk.

Den smeltende isen på Antarktis og Grønland avgir mye mer vann enn fastlandsbreer har gjort. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Publisert 21. juni 2017 09:29

Havnivået i verden stiger - og dermed øker også truslene mot livet ved kysten. Stigningen foregår nå i et mye høyere tempo enn før.

The Hawaiian-Emperor Bend:  This picture taken from a satellitte show the bend as a small pattern on the surface. Photo: Google Earth, NOAA, US, NGA; CEBCO; Landsat / Copernicus
Publisert June 15, 2017 1:11 PM

The Hawaiian-Emperor volcanic island chain in the NW Pacific Ocean is well known for its peculiar 60° bend. This bend has been heavily debated for decades. Researchers from University of Oslo, GFZ Potsdam, and Utrecht University now definitely demonstrate that to form the observed bend requires an abrupt change in the motion of the Pacific tectonic plate, while southward drift of the mantle plume that has sourced the chain since ~80 Ma is required to explain its entire 2000 km length.

DNVAs årsmøte: Professor Trond H. Torsvik får diplom og utmerkelsen Fridtjof Nansens belønning av professor Øyvind Østerud, Nansenfondet. Foto: Thomas B. Eckhoff/Det Norske Videnskaps-Akademi 
Publisert 10. mai 2017 13:58

Den 3. mai avholdt Det Norske Videnskaps-Akademi sitt årsmøte. Flere priser ble utdelt ma Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning, og flere ble utnevnt som nye Akademi-medlemmer. To utmerkelser gikk til CEED denne dagen.

Publisert May 3, 2017 4:21 PM

Opportunities for research in paleo- and rock magnetism at the Ivar Giæver Geomagnetic Laboratory (IGGL), University of Oslo, Norway with the Ivar Giæver Visiting Fellowship Program (fall 2017). Application deadline is June 30, 2017.