Farge og lys kan drepe bakterier

Forskere ved Farmasøytisk institutt og Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS (NIOM) er i ferd med å utvikle et produkt som kan anvendes mot bakterieinfeksjoner i munnhulen.

Dette kan potensielt hjelpe personer som har tilbakevendende betennelse i tannfestet.

Behandling med blått lys i munnhulen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Bakterieinfeksjoner et stort problem

Kroniske infeksjoner i tannfestet, som pyoré eller periodontitt, rammer 10-30% av befolkningen og er den viktigste årsaken til at tenner løsner hos voksne personer. Disse infeksjonene er vanskelige å behandle med medikamenter, blant annet fordi det er komplisert å nå frem til infeksjonsstedet med vanlige medisiner. Dette forteller Tone Haukvik, som har vært doktorgradsstipendiat ved PharmaLuxLab forskningsgruppe ved Farmasøytisk institutt.

Lys er et viktig hjelpemiddel

Tone har i sin doktogradsavhandling jobbet med en kombinasjon av et gult fargestoff og lys for å drepe bakterier som inngår i infeksjoner i munnhulen.

Det gule fargestoffet, kurkumin, er et naturstoff og den viktigste komponenten i krydderet karri. Det kan spises i store mengder uten å være giftig. Når kurkumin løses opp i medier som inneholder såkalte målstyrende nanobærere og bestråles med blått lys, dannes det imidlertid forbindelser som er giftige for bakterier. 

En av Tones oppgaver har vært å lage et produkt som lett kan sprøytes ned i hulrommet mellom tannkjøttet og tennene. Når kurkuminløsningen er på plass, er det mulig å bestråle området med blått lys ved hjelp av en tynn fiber. I løpet av et  par minutter drepes en stor del av bakteriene.

Ikke resistensfremkallende

Metoden som baserer seg på lysaktivering av et fargestoff, kalles fotodynamisk terapi (PDT). Prinsippet er velkjent ved behandling av flere typer kreft. Antimikrobiell fotodynamisk terapi har en stor fordel fremfor vanlig antibiotikabehandling av infeksjoner fordi den sannsynligvis ikke fremkaller resistens hos bakteriene.

Tone har i sin avhandling vist at sammensetningen av mediet hvor fargestoffet er løst i stor grad påvirker drapseffekten på bakterier. Hun har også testet mange kjemisk beslektede strukturer av kurkumin for å undersøke om effekten kan forsterkes ved å modifisere molekylet.

Fremdeles er det flere ting som må undersøkes før kurkumin og lys kan tas i bruk ved behandling av infeksjoner. Arbeidet videreføres nå gjennom postdoktor-, ph.d.- og masterprosjekter ved Farmasøytisk instiutt og NIOM.

 

Emneord: galenisk farmasi, antimikrobiell fotodynamisk terapi, nanobærere Av Hanne Hjorth Tønnesen
Publisert 30. apr. 2012 14:07 - Sist endra 17. nov. 2020 07:21