Deltakere i Centre for Integrative Microbial Evolution (CIME)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
John Michael Koomey Professor +47 22854091 j.m.koomey@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science
Ole Andreas Løchen Økstad Professor +47 22854789 +47 92603952 (mob) +47 92603952 aloechen@farmasi.uio.no Mikrobiologi, Antibiotikaresistens, Evolusjon, Biofilm, Genomer, DNA sekvensering, Bioinformatikk, Livsvitenskap, Life Science, Molekylærbiologi, Bioteknologi, Biologi, Matforgiftning
Kamran Shalchian-Tabrizi Professor +47 22857302 +47 41045328 (mob) kamran.shalchian-tabrizi@ibv.uio.no Life sciences
Hanne Cecilie Winther-Larsen Professor +47 22857011 h.c.winther-larsen@farmasi.uio.no Livsvitenskap, Mikrobiologi, Dynamisk genomikk, Vibrio cholerae, Francisella, Yersinia ruckeri, Patogener, Piscirickettsia salmonis Virulens, Kolera, Intracellulære bakterier, Ekstracellulære vesikler, Antimikrobiell resistens
Jens Preben Morth
Dirk Linke Professor +47 22857654 dirk.linke@ibv.uio.no
Håvard Kauserud Professor +47 22854832 havard.kauserud@ibv.uio.no Sopp-mykologi, Molekylærøkologi, Populasjonsgenetikk, Fylogeografi, Artsdannelse, Mykorrhiza, Endofytter, Soppgenetikk, Biologiske effekter av klimaendringer, Molekylær deteksjon av arter, Molekylære markører, Amplicon high throughput sekvensering
Bente Edvardsen Professor +47 22857038 +47 47031602 (mob) bente.edvardsen@ibv.uio.no Økologi, Biologi, livsvitenskap - life science, Marin Biodiversitet, Mikrobiologi, Natur- og biomangfold, Havforskning, Mikroalger, Giftige alger
Pål Rongved Professor +47 22855024 +47 95700897 (mob) 95700897 pal.rongved@farmasi.uio.no Organisk kjemi, antibiotikaresistens, Life Science, Innovasjon, Patent, Kontrastmidler, Proteaser, Sink, Aquaporiner, LXR
Hedvig Marie Egeland Nordeng Professor +47 22856604 +4745033984 (mob) h.m.e.nordeng@farmasi.uio.no Legemiddelepidemiologi, Etterlevelse, Farmakovigilance, Gravide, Ammende, Kvinnehelse, Klinisk farmasi, Samfunnsfarmasi
Anne-Brit Kolstø Professor emeritus +47 22856923 a.b.kolsto@farmasi.uio.no Molekylærbiologi, Mikrobiologi, Livsvitenskap - life science
Trond Schumacher Professor emeritus +47 22854661 +47 91147203 (mob) 91147203 trond.schumacher@ibv.uio.no Evolusjonsbiologi, Mykologi, Mikrobiologi, Botanikk, Etnobotanikk, Toksikologi, Livsvitenskap
Tom Kristensen +47 22856629 tomk@ulrik.uio.no Biokjemi, Molekylærbiologi, Mikrobiologi, Genteknologi
Jon Nissen-Meyer +47 22857351 jon.nissen-meyer@ibv.uio.no Biokjemi, Mikrobiologi, Proteinstruktur
Dag Klaveness Professor emeritus +47 22854516 +47 47261197 (mob) dag.klaveness@ibv.uio.no
Klaus Høiland Professor emeritus +47 22854473 +47 92656366 (mob) klaus.hoiland@ibv.uio.no Mykologi, Skivesopp, Mykorrhiza, Cortinarius, Soppfylogeni, Soppøkologi, Kjemotaksonomi av sopp, Arktiske og alpine økosystemer, Kystnære økosystemer, Sanddyner
Pål Trosvik Forsker pal.trosvik@ibv.uio.no
Åshild Vik
Camilla Oppegård
Eric De Muinck Forsker e.de.muinck@ibv.uio.no
Inger Skrede Førsteamanuensis +47 22854555 inger.skrede@ibv.uio.no Komparativ genomikk, Sopp, Artsdannelse, Fylogeni, Biogeografi
Jack Christopher Leo
Jan Haug Anonsen +47 22857295 j.h.anonsen@ibv.uio.no
Janina Fuss
Sundy Maurice Forsker +47 22845918 sundy.maurice@ibv.uio.no
Unni Vik Post-doc 22857572 unni.vik@bio.uio.no Ektomykorrhiza, Mykologi, Botanikk, Bakteriar, High-throughput sequencing
Jon Bråte Førstelektor +47 22844759 jon.brate@ibv.uio.no
Raimonda Viburiene
Russell Orr Forsker +47 22854510 48187013 russell.orr@nhm.uio.no
Thomas Hendricus Augustus Haverkamp t.h.a.haverkamp@ibv.uio.no
Carrie Joy Andrew
Marie Louise Davey
William Ryan Easterday Forsker w.r.easterday@ibv.uio.no
Kim Langmach Hein
Jaqueline Hess
Ida Kristin Hegna Professor emeritus +47 22844934 +4795096830 (mob) +47-95096830 i.k.hegna@farmasi.uio.no Livsvitenskap - life science, Mikrobiologi, Molekylærbiologi, AFM
Anders Bjørnsgard Aas +47 22857301 a.b.aas@ibv.uio.no
Anders Kristian Krabberød Overingeniør a.k.krabberod@ibv.uio.no
Veronika Smith Overingeniør +47 22844920 +47 90105444 (mob) veronika.smith@farmasi.uio.no Mikrobiologi, Molekylærbiologi
Aniko Vörös
Anette Engesmo
Arthur Alexander Blørstad Haraldsen
Bie Ekblad
Nelson Wang
Jasmin Kaori Kroeger
Elisabeth Opsjøn Lampe
Elianne Dunthorn Egge
Ella Thoen Forsker ella.thoen@ibv.uio.no
Julia Isabel Tandberg
Kyrre Linné Kausrud +4799545145 (mob) k.l.kausrud@ibv.uio.no
Marit Fredrikke Markussen Bjorbækmo
Maryia Khomich +47 22845979 maryiak@extern.uio.no
Ralf Stefan Neumann
Sandra Gran Stadniczeñko Forsker +47 22845995 s.g.stadniczenko@ibv.uio.no
Sudhagar Veerabadran Balasundaram
Saranya Subramani Postdoktor +47 22845628 saranya.subramani@ncmm.uio.no Membrantransport, Metal homeostasis, Legemidler, Sykdom
Synnøve Smebye Botnen s.s.botnen@ibv.uio.no
Theis Sommer
Anne-Lise Rishovd
Cecilie Mathiesen Avdelingsleder +47 22845982 cecilie.mathiesen@ibv.uio.no
Ewa Jaroszewicz Overingeniør +47 22844948 ewa.jaroszewicz@farmasi.uio.no Mikrobiologi, Molekylærbiologi, Livsvitenskap - life science
Randi Frida Ose
Torbjørn Gylt
Shane Walker
Laszlo Fodor
Estelle Grønneberg
Anders Wold-Dobbe Førstekonsulent +47 22856560 anders.wold-dobbe@farmasi.uio.no
Eva Kathrin Opheim Student ekberger@student.uv.uio.no
Lars Fredrik Skau
Kenneth Schneider
Daniel Hatlem Forsker +47 22854792 daniel.hatlem@ibv.uio.no structural biology, Nuclear magnetic resonance spectroscopy, protein crystallography
Marcella Orwick Rydmark Seniorrådgiver m.o.rydmark@nhm.uio.no
Athanasios Saragliadis Postdoctoral Research Fellow +47 22854792 athanasios.saragliadis@ibv.uio.no adhesion, Bacteria
Petter Langlete

Andre deltakere

  • Sen Zhao
  • Ina Jungersen Andresen