Om instituttet

Detalj frå trapp i foajeen, Geologibygningen. Foto: Gunn Kristin Tjoflot

Detalj frå trapp i foajeen, Geologibygningen. Foto: Gunn Kristin Tjoflot

Institutt for geofag er landets breiaste geofaglege forskings- og undervisingsmiljø. Vi dekkjer eit vidt spekter innan naturgeografi, geologi, geofysikk, geomatikk, hydrologi, meteorologi og oseanografi med mellom anna stor aktivitet frå energi- og naturressursar til klima og miljø. Kunnskap om geosystema er av stor betyding i moderne samfunn, mellom anna for å redusere uvisse i grunnlaget for avgjersler for fleire viktige problemstillingar.

Jobb

HMS

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU) skal jobba for eit godt arbeidsmiljø og læringsmiljø lokalt.

Kontakt oss

Institutt for geofag

Postadresse: Boks 1047 Blindern, 0316 Oslo

Telefon: 22 85 66 56
Telefaks: 22 85 42 15
geosciences@geo.uio.no

Besøksadresse. Geologibygningen, Sem Sælands vei 1 (kart)
Nedre Blindern,
0371 Oslo

Institutt for geofag i sosiale media