Om instituttet

Detalj frå trapp i foajeen, Geologibygningen. Foto: Gunn Kristin Tjoflot

Detalj frå trapp i foajeen, Geologibygningen. Foto: Gunn Kristin Tjoflot

Institutt for geofag er landets breiaste geofaglege forskings- og undervisingsmiljø. Vi dekkjer eit vidt spekter innan naturgeografi, geologi, geofysikk, geomatikk, hydrologi, meteorologi og oseanografi med mellom anna stor aktivitet frå energi- og naturressursar til klima og miljø. Kunnskap om geosystema er av stor betyding i moderne samfunn, mellom anna for å redusere uvisse i grunnlaget for avgjersler for fleire viktige problemstillingar.

Jobb

HMS

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU) skal jobba for eit godt arbeidsmiljø og læringsmiljø lokalt.