Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Som student er det ofte en del spørsmål som du trenger å ha svar på raskt. Vi har på denne nettsiden samlet en del av ofte stilte spørsmål og svar vedrørende studiene. Spørsmål som er stilt både av nye og eldre studenter, og fra interesserte i studier ved Institutt for geofag.

Obligatorisk oppmøte på første forelesning

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning på alle emnene på Institutt for geofag, uansett nivå. Dersom du ikke møter og blir krysset av, vil du miste plassen din.

Om du har problem med å møte opp så meld fra om dette (før første forelesningen), samt hvilket emne det gjelder til studieinfo (at) geo.uio.no

Generelt om oppmøte på første forelesning
Det er viktig å møte opp på den første forelesningen i et emne, fordi det her blir gitt viktig informasjon om undervisningen som kommer. Du er selv ansvarlig for å skaffe informasjon som ble gitt på forelesningen.

NB! Noen emner har flere søkere enn det er plasser. Ønsker du ikke å benytte en plass, gi beskjed til studieinfo (at) geo.uio.no.


Obligatorisk HMS-opplæring 

Det er obligatorisk sikkerhetsopplæring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i begynnelsen av første semester for studenter som starter på bachelorprogram ved MN-fakultetet. Opplæringen blir gitt som 3 emner e-læringsmoduler som tas på nett for eksempel på din mobil. Dette med unntak av kurset i brannsikkerhet som krever personlig oppmøte siden du må lære hvordan slukke et branntilløp. 

Gjennomføring av HMS-kursene er obligatorisk for å bestå emnet og for å få fullført bachelorgraden. Ta de med en gang du starter på studiet!

Se oversikt over HMS emnene på MN-fakultetet


Felttur, ekskursjoner og øvelser

Mange emner ved Institutt for geofag har feltkurs og/eller ekskursjoner og øvelser i laboratorier og PC-stuer. Det kan forekomme at det er obligatorisk deltagelse på for eksempel en ekskursjon, eller det er mer fritt å delta på aktiviteter. Det er viktig at du som student prioriterer å delta på slike øvelser siden de er nødvendige for å forstå det faglige innholdet i emnet fult ut.

Les mer om feltturer: Generell informasjon om feltturer og ekskursjoner.


Feltturer og egenandel

Feltturer og ekskursjoner som varer over en dag har en egenandel som du må betale før du skal delta. Egenandelen for ekskursjoner betales via E-pay (betalingsformidlingsfunksjon på web, UiO). Lenke til betalingsskjema finner du på emnets semesterside.

Betaler du ikke egenandelen i tide får du ikke frigitt karakter for emnet ved studieslutt, før det utestående beløpet er betalt.


Hvordan bruke Studentweb?

Som student foretar du alle registreringer til undervisning og melder deg opp til eksamen via Studentweb. Under finner du informasjon og veiledninger om bruk av Studentweb for å administrere dine studier. 


Jeg vil søke om permisjon eller deltidsstudier

Du kan søke permisjon fra studiet (evt deltidsstudier) en periode for eksempel dersom du har fått barn, skal avtjene verneplikt eller er langtidssykemeldt.

Info om hvordan søke om permisjon, deltid eller utsatt studiestart


Jeg har studert tidligere og ønsker å bruke det i graden min

Har du studert ved andre læresteder kan du søke om å få denne utdanningen godkjent og innpasset i en grad ved Universitetet i Oslo. Dette vil ikke være en søknad om opptak til studier, men må gjøres i tillegg. Informasjon om godkjenning av ekstern utdanning på bachelornivå finner du her. På masternivå bes du ta kontakt med instituttet på studieinfo (at) geo.uio.no.

Dersom du har spørsmål rundt emner du har tatt ved andre studiesteder, ta kontakt med MN-studieinfo, studieinfo (at) mn.uio.no eller besøk MN-studieinfo i Vilhelm Bjerknes' hus.


Jeg vil søke på emner i geofag som enkeltemnestudent

  • Først må du søke om å bli kvalifisert slik at du kan ta enkeltemner.
  • Fra en gitt dato kan du søke på emner med ledig kapasitet. Først til mølla prinsippet gjelder for påmelding.

Informasjon om enkeltemner, søknadsfrister og hvordan du søker

Det er MN-fakultetet som er ansvarlig for enkeltemnestudenter, så viss du har noen spørsmål om søknad etc. så ta kontakt med MN-studieinfo på studieinfo(at) mn.uio.no.


Jeg har glemt brukernavn/passord på UiOs datasystem

Glemt passord/brukernavn er en tjeneste som lar deg som er student ved UiO for å sjekke hva ditt brukernavn til UiOs IT-tjenester er, samt lage deg et nytt passord. Dette er spesielt praktisk hvis du har glemt hva ditt gamle passord er.

Det er samme tjenesten som brukes av nye studenter for å sette sitt første passord til å brukes på UiO.

Se hjelpesider for brukernavn, passord og brukeradministrasjon


Hva betyr karakterskalaen på UiO?

Ved UiO bruker en enten bokstavkarakterer i skalaen A til F eller karakterskala med bestått/ikke bestått.

Les mer om karakterskalaen på UiO

Publisert 8. aug. 2013 15:07 - Sist endret 2. apr. 2019 09:13